Podsumowanie realizacji projektu LIFE – wrzesień

Rysunek1

Najważniejsze wydarzenia

 • 1 września weszła w życie tzw. uchwała antysmogowa dla miasta Krakowa wprowadzająca zakaz palenia węglem i drewnem na terenie miasta.
 • Wrzesień obfitował w liczne spotkania i wydarzenia związane z tematyką poprawy jakości powietrza. Zorganizowane wydarzenia zgromadziły blisko 35 tys. mieszkańców Małopolski. Największe z nich miały miejsce w Zakliczynie, Wadowicach, Krakowie, Rabce Zdrój oraz Wieliczce. Podczas tych wydarzeń Ekodoradcy rozdystrybuowali ponad 22 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 14 tys. porad mieszkańcom Małopolski.
 • 1 września w Spytkowicach odbyła się druga w tym roku impreza biegowa pod hasłem „Małopolska w zdrowej atmosferze – biegiem po czyste powietrze. Gonitwę Podhalańską ukończyło łącznie ponad 300 osób.
 • W dniach 25–26 września odbyła się wizyta studyjna Ekodoradców na Śląsk. Celem spotykania było poznanie warunków eksploatacji węgla kamiennego w Polsce (kopalnia Guido w Zabrzu), a także technologii energooszczędnych oraz poszanowania energii w budynkach (Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny w Katowicach).
 • Przedstawiciele UMWM uczestniczyli z głosem doradczym w spotkaniach dotyczących programów ograniczania niskiej emisji (ZONE), RPO 2014– 2020 (poddziałanie 4.1.1.) oraz rozwoju niskoemisyjnych technologii grzewczych.
 • 30 września przesłano wniosek na III fazę projektu LIFE do EASME.

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

We wrześniu Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili bezpośrednią pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 6 213 osób przyjętych w biurze, ­
 • 3 545 w trakcie wizyt w terenie i na spotkaniach, ­
 • 4 117 telefonicznie, ­
 • 393 pisemnie lub mailowo.

Przeprowadzili 259 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 35 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli również w zbieranie ankiet od mieszkańców i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie. We wrześniu:

 • zebrano 750 ankiet od mieszkańców i podmiotów zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania,
 • rozpatrzono 364 wnioski mieszkańców lub podmiotów o dofinansowanie,
 • podpisano 951 umów z mieszkańcami lub podmiotami o dofinansowanie i rozliczono 334 takie umowy.

C.2. Centrum Kompetencji

Biznes kontra Smog

3 września przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego przedstawił zakres działań projektu LIFE podczas spotkania z zagranicznymi firmami, które realizują projekt Biznes kontra Smog. Dzięki wymianie doświadczeń przedstawiciele firm przeprowadzą szereg szkoleń z zakresu ochrony powietrza wśród uczniów podkrakowskich szkół podstawowych.

Wizyta studyjna Ekodoradców na Śląsku

W dniach 25–26 września miała miejsce wizyta studyjna Ekodoradców na Śląsk. Celem spotykania było z jednej strony poznanie warunków eksploatacji węgla kamiennego w Polsce (kopalnia Guido w Zabrzu), z drugiej – technologii energooszczędnych oraz poszanowania energii w budynkach (Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny w Katowicach). Spotkanie było również okazją do wspólnej wymiany doświadczeń w zakresie realizacji Projektu.

Formularz ekointerwencji

We wrześniu za pomocą formularza ekointerwencji, wpłynęło 60 zgłoszeń, z czego 52 dotyczyły spalania odpadów, a 8 eksploatacji instalacji (kotłów i kominków) lub spalania paliw niezgodnych z wymaganiami uchwały antysmogowej.

C.3. Wsparcie wdrożenia zakazu stosowania paliw stałych do ogrzewania w Krakowie

Pracownicy zatrudnieni w ramach projektu LIFE zaangażowani byli również w weryfikację wniosków i rozliczanie dotacji do wymiany kotłów. We wrześniu:

 • przeprowadzili 15 kontroli przedwykonawczych oraz 234 kontrole powykonawcze, ­
 • rozpatrzyli 5 wniosków mieszkańców i przygotowali dokumenty, dzięki którym zawarte zostały 62 umowy o dotację, ­
 • rozliczyli 182 umowy dotacyjne.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach przygotowali i rozdystrybuowali materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza. We wrześniu przygotowali 7 238  ulotek i broszur oraz 263 plakaty. Rozdystrybuowali 19 616 ulotek i broszur oraz 371 plakatów.

Dodatkowo przygotowali 422 i rozdystrybuowali 2 310 innych materiałów edukacyjnych (karty pracy dla dzieci, długopisy, zeszyty, smycze, torby, odblaski ).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali liczne spotkania i wydarzenia:

 • 11 konkursów dla dzieci/młodzieży, w których wzięły udział 834 osoby, ­
 • 22 spotkania z mieszkańcami, w których uczestniczyły 1 664 osoby, ­
 • 46 spotkań z lokalnymi liderami (komendantami policji, radnymi, strażakami, sołtysami, kominiarzami, pracownikami GOPS, dyrektorami szkół) z łącznie 315 osobami, ­
 • 37 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 29 869 osób (głównie w ramach Mobility Week, pikników ekologicznych oraz gminnych wydarzeń plenerowych).

E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

Zintegrowanego systemu wsparcia polityki i programów Ograniczenia Niskiej Emisji

10 września przedstawiciel UMWM uczestniczył w zorganizowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, spotkaniu dotyczącym podsumowania prac legislacyjnych projektu ZONE (Zintegrowanego systemu wsparcia polityki i programów Ograniczenia Niskiej Emisji). Województwo Małopolskie włącza się w realizację projektu z głosem doradczym.

4.1.1. Rozwój Infrastruktury Produkcji Energii ze Źródeł Odnawialnych RPO WM na lata 2014–2020

18 września przedstawiciele UMWM uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym postępów realizacji projektów w ramach poddziałania 4.1.1. Rozwój Infrastruktury Produkcji Energii ze Źródeł Odnawialnych RPO WM na lata 2014–2020. Zespół Ochrony Powietrza włącza się w realizację projektu z głosem doradczym.

Rozwój niskoemisyjnych technologii grzewczych

18 września Kierownik Projektu uczestniczył w spotkaniu informacyjno–konsultacyjnym dla przedsiębiorców z branży urządzeń grzewczych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie. Spotkanie dotyczyło programu rozwoju niskoemisyjnych technologii grzewczych. Województwo Małopolskie włącza się w realizację projektu z głosem doradczym.

E.4. Promocja realizacji projektu

Ponadto we wrześniu, Ekodoradcy przygotowali 12 artykułów w prasie, 109 artykułów oraz postów w Internecie i mediach społecznościach, a 10 razy wykorzystali inne media (np. gazetki ścienne i tablice informacyjne).
Publikowane informacje dotyczyły m.in. stanu jakości powietrza, uchwały antysmogowej, programów dotacyjnych oraz działań prowadzonych przez gminę w zakresie poprawy jakości powietrza.

„Małopolska w zdrowej atmosferze – biegiem po czyste powietrze”.

1 września w Spytkowicach odbyła się druga w tym roku impreza biegowa wspierana przez Województwo Małopolskie pod hasłem „Małopolska w zdrowej atmosferze – biegiem po czyste powietrze”. Gonitwę Podhalańską ukończyło łącznie ponad 300 osób. Dodatkowo podczas spotkania okoliczni mieszkańcy mogli uzyskać informacje m.in. na temat ekologicznych źródeł ogrzewania oraz wymogów małopolskiej uchwały antysmogowej.

Mistrzostw Europy w bulderingu

6 września w Zakopanem podczas Mistrzostw Europy w bulderingu, przedstawiciel UMWM razem z lokalnym Ekodoradcą, prezentowali działania z zakresu ochrony środowiska realizowane przez Województwo Małopolskie. Dodatkowo podczas spotkania udzielano informacji nt. odnawialnych źródeł energii oraz wymogów małopolskiej uchwały antysmogowej.

F.1. Zarządzanie projektem

30 września do EASME przesłany został wniosek na III fazę projektu wraz z propozycją działań i budżetu.

Pełny raport zawierający podsumowanie z realizacji projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, jest do pobrania w załączniku poniżej.

Załączniki