Podsumowanie webinaru #AkademiaCzystegoPowietrza2024

Akademia Czystego Powietrza to darmowy i fachowy przewodnik po programie „Czyste Powietrze”. To również przydatne źródło informacji dla pracowników gminnych punktów konsultacyjno‐informacyjnych, ekodoradców, jak i wnioskodawców zainteresowanych dotacjami na wymianę pieców i ocieplenie domów.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Polskim Alarmem Smogowym zorganizowali kolejną odsłonę Akademii Czystego Powietrza. Spotkanie miało miejsce 14 marca 2024 r. na platformie YouTube i zgromadziło ponad 700 przedstawicieli jednostek samorządowych oraz pracowników Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki z całego kraju.

Spotkanie było świetną okazją do doskonalenia technik komunikacji z beneficjentami programu „Czyste Powietrze”. Webinar prowadzony przez doświadczonego trenera – Wojciecha Wallę – z Centrum Szkoleń TRAMPOLINA. Prowadzący skupił się na tematach związanych z budowaniem relacji z klientem, radzeniem sobie z trudnymi sytuacjami. Bowiem kluczem do właściwej obsługi mieszkańca, który planuje wymianę starego źródła ciepła jest właśnie skuteczna komunikacja. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z procesem obsługi potencjalnych beneficjentów oraz poznania pożądanych reakcji w trudnych sytuacjach.

Praktyczne ćwiczenia i wskazówki udzielane pod okiem specjalisty z pewnością wpłyną na efektywność pracy instytucji obsługujących program „Czyste Powietrze”. Przedstawione techniki pomogą również w radzeniu sobie ze stresem podczas rozmów z mieszkańcami. Metody, które zostały zaprezentowane przez trenera wspomagają tworzenie relacji z rozmówcami. Umiejętność dostosowania stylu komunikacji do typu i charakteru odbiorcy jest kluczowa dla powodzenia współpracy między ekodoradcą, a mieszkańcem.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli WFOŚiGW oraz gmin, co świadczy o potrzebie kontynuowania działań związanych z realizacją polityk ochrony powietrza na terenie całego kraju.