Normy jakości dla węgla i pelletu – ponowny apel do ministra klimatu!

coal-842468 1920

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz ponownie zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska o zaostrzenie norm jakości dla węgla oraz sporządzenie takich norm dla pelletu. Wprowadzenie tych regulacji jest możliwe w ramach obowiązkowego przeglądu wymagań jakościowych dla paliw stałych zgodnie z art. 3a Ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Kotły na węgiel i biomasę dostępne na rynku są w stanie spełnić wymagania ekoprojektu tylko przy zastosowaniu węgla, pelletu i drewna odpowiedniej jakości. Tymczasem wymagania jakościowe dla węgla dostępnego w sprzedaży odbiegają od parametrów tego paliwa stosowanego na etapie badań laboratoryjnych. Dlatego apeluje o wprowadzenie norm jakościowych dla węgla spełniających te minimalne wymagania określone w normie PN-EN 303-5:2012.

– tłumaczy Wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Niestety nadal brakuje również regulacji prawnych w zakresie wymagań jakościowych dla pelletu. Nie można więc wyeliminować ze sprzedaży pelletu złej jakości, zawierającego dużą ilość substancji mineralnych (np. popiołu), a nawet tworzyw sztucznych. Użytkownicy kotłów na pellet nie są świadomi, że stosowane przez nich paliwo często ma niewiele wspólnego z walką o czyste powietrze.

– mówi Wicemarszałek.

Obowiązujące w poszczególnych województwach Programy ochrony powietrza i uchwały antysmogowe zakładają, że zastosowanie urządzeń grzewczych spełniających standardy ekoprojektu przyczyni się do znacznej poprawy jakości powietrza. Osiągnięcie wskaźników emisji na poziomie ekoprojektu będzie jednak możliwe jedynie w sytuacji stosowania odpowiedniej jakości paliwa. Z tego względu brak wprowadzenia norm dla węgla i pelletu na odpowiednim poziomie może zaprzepaścić rzeczywiste efekty wymiany kotłów w ramach programu Czyste Powietrze i innych instrumentów wsparcia.