Program ochrony powietrza – spotkanie eksperckie

Przedstawiciel Wykonawcy Programu ochrony powietrza w trakcie prezentacji.

Nowy Program ochrony powietrza dla Małopolski

Od listopada 2019 r. trwają intensywne prace nad nowym Programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. W pierwszym etapie prac Wykonawca Programu przygotował metodykę inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Ponadto, w nowej strategii zdecydowano się zintegrować działania na rzecz ochrony powietrza z działaniami na rzecz klimatu. W związku z tym metodyka objęła również sposób przeprowadzenia analizy z zakresu wykorzystania i potencjału odnawialnych źródeł energii.

Spotkanie z udziałem ekspertów

22 listopada 2019 r. w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie konsultacyjne z udziałem ekspertów w dziedzinie ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii. Wśród obecnych gości pojawili się eksperci reprezentujący krakowskie uczelnie: Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Uniwersytetu Rolniczego.  Obecni byli również eksperci z Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska, Urzędu Miasta Krakowa oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Małopolska pionierem w walce o czyste powietrze

Swoją obecnością zaszczycił również Główny Inspektor Ochrony Środowiska – Pan Paweł Ciećko. Witając gości podkreślił, że w Małopolsce podejmuje się najwięcej działań na rzecz ochrony powietrza. Są to ponadto działania nowatorskie w skali kraju. Prace nad programem bacznie obserwują zatem pozostałe województwa oraz instytucje angażujące się w walkę o poprawę jakości powietrza.

Dalsze działania

Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali prezentacji Wykonawcy Programu ochrony powietrza – firmy ATMOTERM S.A. Przedstawiciel firmy zaprezentował główne założenia i elementy metodyki. Wskazał również źródła i sposób wykorzystania danych oraz propozycje wariantów działań naprawczych do przeanalizowania w ramach Programu. Po analizie uwag w zakresie metodyki oraz działań naprawczych do podjęcia w województwie, przeprowadzona zostanie ocena aktualnej jakości powietrza oraz prognoza stężeń zanieczyszczeń przy założeniu wprowadzenia zaproponowanych działań.

Materiały przedstawione podczas spotkania dostępne są do pobrania poniżej.

Załączniki