Projekt LIFE dzieli się doświadczeniem w ramach współpracy międzynarodowej

Bez tytułu

EFFECTIVE AIR QUALITY MANAGEMENT 2021 – Słowacja

W dniach 7 i 8 września br. w słowackiej miejscowości Bańska Bystrzyca odbyła się międzynarodowa konferencja EFFECTIVE AIR QUALITY MANAGEMENT 2021. Wydarzenie zostało zorganizowane przez słowacki Projekt LIFE we współpracy z Ministerstwem Środowiska Republiki Słowackiej. Zaproszeni goście poruszali tematykę jakości powietrza, w tym jego monitorowania oraz wdrażania narzędzi służących jego poprawie. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza. W konferencji brali udział przedstawiciele Republiki Słowackiej, Republiki Czeskiej, Polski oraz innych krajów UE.

Jednym z zaproszonych prelegentów był przedstawiciel UMWM, który zaprezentował zadania samorządów w ramach wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Opowiedział również o codziennych wyzwaniach w pracy Ekodoradców, przybliżył temat przeprowadzania kontroli palenisk oraz działań w lokalnych społecznościach, tj. organizacji spotkań z mieszkańcami oraz udziału w akcjach i kampaniach społecznych.

The Clean Air Regions Boot Camp – Węgry

Od 8 do 9 września miały miejsce warsztaty The Clean Air Regions Boot Camp organizowane przez Zielone Centrum Bałkanów Zachodnich (Western Balkans Green Center). Wydarzenie miało charakter hybrydowy. Tematyka obejmowała stan jakości powietrza w Europie, redukcje zanieczyszczeń oraz zaangażowanie społeczeństwa w walkę o czyste powietrze. Omówiono także programy służące poprawy jakości powietrza w krajach europejskich. Swoje prezentacje przedstawiła Europejska Agencja Środowiska (EEA) oraz eksperci z organizacji i instytutów europejskich. W tej konferencji również brał udział przedstawiciel UMWM, który omówił zadania lokalnych samorządów mające na celu przyspieszenie wymiany nieefektywnych źródeł ogrzewania w Małopolsce.