Spalanie odpadów dozwolone? Wizyta w Ekospalarni

Spalanie odpadów dozwolone?
Tak, ale tylko w wyspecjalizowanych technologicznie zakładach! Jednym z nich jest nowoczesna Ekospalarnia w Krakowie.

28 maja br. Ekodoradcy realizujący projekt LIFE IP MALOPOLSKA mieli okazję odwiedzić jedno z takich miejsc. Ekospalarnia Krakowskiego Holdingu Komunalnego to miejsce, gdzie trafiają tony odpadów wytworzonych przez mieszkańców Krakowa. To nowoczesny obiekt, który nie tylko doskonale wpisuje się w wizualną przestrzeń miasta, wytwarza energię elektryczną, ale przede wszystkim pozbywa się śmieci w sposób ekologiczny, bezpieczny i ekonomiczny.

Ścieżka edukacyjna Ekospalarni rozpoczyna się od  właściwego przygotowania grupy zwiedzających. Każda osoba zostaje wyposażona w kask ochronny oraz kamizelkę. Następnie pracownik Ekospalarni wprowadza grupę w meandry działania obiektu. Najpierw widzimy jak samochody z odpadami przyjezdzają do spalarni, gdzie są ważone, po czym pozbywają się ładunku wrzucając je do olbrzymiego silosu. Przy wyjeździe każdy pojazd znów jest ważony oraz dezynfekowany, by móc bezpiecznie wyjechać w miasto.

Krakowska Ekospalarnia przyjmuje ok. 130 samochodów dziennie. Przekłada się to na ok 300 kg śmieci rocznie na jednego mieszkańca Krakowa! To niemalże kilogram odpadów dziennie wytwarzanych przez jedną osobę!

Wizyta w spalarni została połaczona  z warsztatami dla Ekodoradców w zakresie rozliczania poddziałania 4.4.1, 4.4.2 i 4.4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Ekodoradcy zatrudnieni w Mieście Krakowie opowiedzieli o swojej pracy, która ze względu na specyfikę stolicy regionu różni się częściowo od pracy pozostałych ekodoradców zatrudnionych w małopolskich gminach.

Ekospalarnia warsztaty

[easy_image_gallery gallery=”193″]