Spotkanie Rady programowej projektu LIFE Małopolska

W dniu 15 lutego 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Do zadań Rady należy pełnienie roli doradcy programowego, wspieranie działań towarzyszących realizacji projektu oraz formułowanie propozycji ewentualnych zmian i modyfikacji rozwiązań składających się na system Ekodoradców. Do Rady powołani zostali:

 • Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego jako Przewodniczący Rady,
 • Adam Domagała – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Małopolskiego jako I Zastępca Przewodniczącego Rady,
 • Karolina Laszczak – Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego jako II Zastępca Przewodniczącego Rady,
 • Małgorzata Mrugała – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
 • Paweł Ciećko – Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,
 • Łukasz Szewczyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urząd Miasta Krakowa,
 • Roman Ciepiela – Prezydent Miasta Tarnowa,
 • Mateusz Klinowski – Burmistrz Wadowic,
 • Paweł Knafel – Burmistrz Gminy Słomniki,
 • Jakub Jamruz – Wójt Gminy Łapsze Niżne,
 • Zbigniew Szpak – Prezes Zarządu KAPE S.A.,
 • Andrzej Guła – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy,
 • Prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski – Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, ekspert środowiska naukowego,
 • Dr hab. n. med. Ewa Konduracka, prof. UJ – ekspert środowiska medycznego

Spotkanie poprowadził Wojciech Kozak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Omówione zostały dotychczasowe osiągnięcia realizacji projektu LIFE w Małopolsce, rola Ekodoradców, Centrum Kompetencji, realizowana kampania regionalna i lokalne działania informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza. Poruszone zostały zagadnienia monitoringu jakości powietrza na terenie województwa, systemu informowania o jakości powietrza oraz zgłoszone pomysły zakupu oczyszczaczy powietrza do przedszkoli i żłobków. Działania w ramach projektu na szczeblu gminy zaprezentowała Aleksandra Fraś-Zdeb – Ekodoradca w gminie Słomniki.

Wdrażanie projektu LIFE Małopolska

Wdrażanie projektu LIFE Małopolska w gminie Słomniki