Spotkanie w sprawie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze już za nami!

W dniu 29 września br. w Muzeum Armii Krajowej odbyło się spotkanie z przedstawicielami małopolskich gmin w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin, a także Urzędu Marszałkowskiego, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Krakowie. Głównym celem spotkania było wypracowanie rozwiązań zapewniających zwiększenie liczby składanych wniosków do Programu Czyste Powietrze. Nowe zasady Programu Czyste Powietrze wymagają większego zaangażowania samorządów gmin, by pomóc mieszkańcom skorzystać z dofinansowania do wymiany nieefektywnych źródeł ogrzewania. W spotkaniu uczestniczyły gminy, które dotychczas zanotowały niski poziom wymiany pieców w ramach programu Czyste Powietrze.

Spotkanie było podzielone na dwie części. W pierwszej części została przedstawiona problematyka funkcjonowania Programu Czyste Powietrze oraz obowiązki gmin wynikające z Programu Ochrony Powietrza i uchwały antysmogowej dla Małopolski. Druga część spotkania miała charakter warsztatów. Przedstawiciele gmin wskazali swoje uwagi i sugestie w przedmiocie funkcjonowania Programu Czyste Powietrze oraz zgłosili trudności w realizacji założeń Programu Ochrony Powietrza i uchwały antysmogowej dla Małopolski. W dodatku przedstawili uwagi beneficjentów związane z wypełnieniem formularzy oraz wyzwania wynikające z nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości. Przedstawiciele samorządów zgłaszali propozycje zmian, które wpłyną na zwiększenie liczby składanych wniosków do Programu Czyste Powietrze, jednocześnie spełniając wymogi uchwały antysmogowej dla Małopolski. Na wszystkie uwagi i propozycje odpowiadali przedstawiciele odpowiednich instytucji. Dyskusję podsumował Prezes WFOŚiGW oraz Dyrekcja Departamentu Środowiska UMWM i Departamentu Czystego Powietrza NFOŚiGW. Przedstawiciele gmin zadeklarowali kontynuowanie przyjętej strategii ochrony powietrza w regionie.