Spotkanie w Umianowicach Platform Meeting projektów LIFE

W dniach 9-10 lutego 2023 r. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach odbyło się spotkanie Platform Meeting projektów LIFE. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy projektami.

W spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób. Byli to głównie beneficjenci realizujący 18 polskich tradycyjnych i zintegrowanych projektów LIFE. Obecnie byli również przedstawiciele instytucji nadzorujących prawidłową realizację projektów NEEMO EEIG oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli Województwa Małopolskiego. Małopolska jest beneficjentem koordynującym, aż dwa projekty zintegrowane LIFE: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” oraz LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego„

Tematyka spotkania

Pierwszy dzień upłynął pod znakiem rozmów na tematy związane z bieżącą realizacją projektów środowiskowych i klimatycznych. uczestnicy dyskutowali także o napotykanych problemach, ale przede wszystkim wymienili się dobrymi praktykami. Finansowanie działań oraz rozliczanie projektów to kolejne zagadnienia analizowane przez uczestników warsztatów.

Przedstawiciele małopolskich programów LIFE brali czynny udział w prowadzonych dyskusjach i dzielili się swoimi doświadczeniami z pozostałymi uczestnikami. Następnie wszyscy zwiedzili nowopowstały Ośrodek Edukacji Przyrodniczej. Gospodarze zaprezentowali laboratorium i główną atrakcję ośrodka czyli Nidarium. Każdemu z tych miejsc towarzyszyła prelekcja prowadzona przez przedstawicieli instytucji realizujących projekt LIFE.

Wędrówka doliną Nidy

Dzień drugi, rozpoczął się krótką prezentacją obrazującą skalę działań projektu LIFE4Delta. Uczestnicy Platform Meeting LIFE spędzili czas w terenie, gdzie mieli obserwowali efekty realizacji projektu LIFE pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”. Podczas wędrówki doliną Nidy można było zobaczyć prace renaturyzacyjne na obszarze śródlądowej delty rzeki Nidy oraz zwierzęta, których wypas prowadzony jest na śródrzecznych łąkach na terenie parku krajobrazowego.