Szkolenie dla pracowników Leroy Merlin

szkolenie Leroy Merlin

Pracownicy Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeszkolili pracowników sieci marketów budowlanych Leroy Merlin w Krakowie w zakresie wymagań przepisów ochrony powietrza, uchwał antysmogowych oraz wymagań ekoprojektu dla kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe.

Tematyka szkolenia obejmowała:
  • omówienie problematyki zanieczyszczenia powietrza (przyczyny, skutki, rodzaje i zapobieganie),
  • dostępne dla mieszkańców programy dofinansowania i programy osłonowe,
  • kontrole i egzekwowanie zakazu spalania odpadów i wymagań uchwały antysmogowej,
  • różnice między kotłami klasy 5 a kotłami ekoprojekt,
  • wymagania techniczne dla kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń,
  • wymagania w zakresie parametrów jakościowych dla węgla i drewna.

W szkoleniu wzięli udział Doradcy Klienta, Koordynatorzy, oraz Kierownicy działów handlowych (elektryczny, hydrauliczny oraz budowlany) z wszystkich krakowskich sklepów sieci Leroy Merlin. Uzyskane informacje będą wykorzystywane przez pracowników sklepów w celu podnoszenia świadomości mieszkańców odwiedzających ich stoiska o wymaganiach uchwał antysmogowych w Małopolsce i stosowania urządzeń grzewczych o wysokiej efektywności cieplnej i niskiej emisji zanieczyszczeń.

W lipcu 2017 roku podobne szkolenia objęły pracowników Castoramy.

Załączniki