Szkolenie dla samorządów nt. aktualizacji Programu ochrony powietrza

Kontynuując cykl szkoleń, dedykowanych pracownikom merytorycznym urzędów gmin oraz starostw powiatowych, Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zorganizował kolejne wydarzenie. Tematem przewodnim spotkania była aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Szkolenie odbyło się 29 lutego br. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Łącznie wzięło w nim udział 212 uczestników. Wśród nich znaleźli się pracownicy gmin i starostw powiatowych województwa małopolskiego, którzy na co dzień zajmują się tematyką związaną z ochroną powietrza oraz adaptacją do zmian klimatu.

Nowości w programach dotacyjnych

W pierwszej części spotkania przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – Justyna Jesionek i Mariusz Sałega – omówili różne źródła finansowania przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Przedstawili oni planowane zmiany w Programie „Czyste Powietrze” oraz opowiedzieli o programach priorytetowych Agroenergia i Energia dla wsi. Prelegenci poinformowali również uczestników o finansowaniach w ramach uruchomionych naborów prowadzonych przez WFOŚiGW w Krakowie oraz przez NFOŚiGW.

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Kolejnym punktem spotkania było omówienie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, którego aktualizacja została przyjęta w listopadzie 2023 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Tomasz Pietrusiak przedstawił główne zadania gmin i powiatów wynikające z aktualnego Programu ochrony powietrza wraz z dobrymi praktykami. Wspomniał również o wsparciu Województwa w realizacji poszczególnych działań określonych w Programie.

W jaki sposób egzekwować zapisy uchwały antysmogowej?

Ostatnim punktem spotkania było wystąpienie przedstawiciela Fundacji Frank Bold – Miłosza Jakubowskiego, który omówił podstawowe kwestie związane z uchwałą antysmogową dla Małopolski. Kolejno wspomniał o obowiązkach, jakie nakłada Program ochrony powietrza w zakresie kontroli palenisk indywidualnych. Odpowiedział również na pytanie, w jaki sposób egzekwować zapisy wspomnianej uchwały antysmogowej. Prelegent zwrócił także uwagę na dodatkowe instrumenty służące poprawie jakości powietrza, jakimi są m.in. decyzje naprawcze.

Załączniki