Trzecie szkolenie dla wnioskodawców programu Fundusze Europejskie – „Funkcjonowanie Ekodoradców w gminach”

Zapraszamy na kolejne, trzecie już, bezpłatne szkolenie nt. dofinansowania projektu pn. Funkcjonowanie ekodoradców w gminach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM). W ramach działania możliwe będzie finansowanie funkcjonowania ekodoradców w gminach.

Informacje o szkoleniu

Szkolenie odbędzie się 19 września 2023 r. w godz. 10:00-14:30 w Krakowie, ul. Wielicka 72B (wejście od ulicy Dworcowej), I piętro, sala 106.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy.

Dla kogo

Na szkolenie zaproszeni są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń.

Program spotkania

Podczas szkolenia przedstawione zostaną omówione zagadnienia, takie jak:

  •     zakres wsparcia i warunki ubiegania się o środki
  •     zasady kwalifikowalności wydatków
  •     kryteria oceny projektów
  •     proces rejestracji wniosku w systemie IGA
  •     zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

Podczas sesji pytań oraz po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

Organizatorzy spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
tel. (12) 616 03 61
e-mail: PIFE.TARNOW@umwm.malopolska.pl