Uruchomiono Europejski wskaźnik jakości powietrza

europejski wskaźnik jakości powietrza

Europejski wskaźnik jakości powietrza, uruchomiony przez Europejską Agencję Środowiska i Komisję Europejską, pozwala użytkownikom  sprawdzić aktualną jakość powietrza w europejskich miastach i regionach.

Nowa internetowa usługa Komisji Europejskiej – Europejski Indeks Jakości Powietrza, dostarcza informacji o aktualnej sytuacji w zakresie jakości powietrza w czasie rzeczywistym z ponad 2000 stacji monitorowania jakości powietrza w Europie.

Indeks składa się z interaktywnej mapy, która pokazuje lokalną sytuację w zakresie jakości powietrza na poziomie stacji, w oparciu o pięć kluczowych zanieczyszczeń, które szkodzą zdrowiu ludzi i środowisku: cząstki stałe (PM2,5 i PM10), ozon w warstwie przyziemnej (O3), dwutlenek azotu (NO2) i dwutlenek siarki (SO2).

Użytkownicy mogą powiększać lub wyszukiwać dowolne miasto lub region w Europie, aby sprawdzić ogólną jakość powietrza i pomiary na kluczową substancję zanieczyszczającą. Indeks pokazuje ogólną ocenę dla każdej stacji monitorującej, oznaczoną kolorową kropką na mapie, odpowiadającą najgorszej ocenie dla każdego z pięciu zanieczyszczeń.

Dostęp do informacji

Nowy Europejski Wskaźnik Jakości Powietrza zapewnia obywatelom łatwy dostęp do informacji na temat ich jakości powietrza lokalnego, co może mieć bezpośredni wpływ na ich zdrowie. Prawodawstwo Unii Europejskiej określa standardy jakości powietrza  zarówno krótkoterminowe (godzinowe / dzienne), jak i długoterminowe (roczne). Europejski wskaźnik jakości powietrza wskazuje na krótkoterminową sytuację w zakresie jakości powietrza na każdym z ponad 2 000 stacji monitorowania w całej Europie. W związku z tym indeks nie odzwierciedla długookresowej (rocznej) jakości powietrza, która może się znacznie różnić.

Europejski indeks jakości powietrza