Wody termalne w Polsce. Nowy program NFOŚiGW

hot-spring-1834797 1920

W związku z potrzebą zwiększenia dynamiki rozwoju geotermii w Polsce opracowano i wdrożono nowy program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Udostępnianie wód termalnych w Polsce. Umożliwia on uzyskanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż wód termalnych.

Kto może skorzystać z programu?

Program Udostępnianie wód termalnych w Polsce skierowano do jednostek samorządu terytorialnego. Mogą one uzyskać dofinansowanie w formie dotacji, wynoszące do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W ciągu 5 lat trwania programu (2020 — 2025), NFOŚIGW planuje przeznaczyć na ten cel aż 300 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć można składać od dnia 15 kwietnia 2020 r.

W wielu gminach, szczególnie na południu Małopolski, istnieje potencjał dla energii geotermalnej. Zachęcam zatem do wykorzystania szansy na zbadanie potencjału geotermalnego. Geotermia to nie tylko ekonomiczna rewolucja w pozyskiwaniu energii – głównie ciepła, ale przede wszystkim szansa na znaczącą redukcję zanieczyszczenia powietrza.

podkreślił Tomasz Urynowicz – wicemarszałek województwa małopolskiego

Gdzie szukać informacji?

Pełna treść programu wraz z rekomendacjami do sporządzenia projektów robót geologicznych, które są załącznikami do wniosków o dofinansowanie, oraz kryteriami oceny wniosków przez ministra właściwego do spraw środowiska, została ogłoszona na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej na stronie: NFOŚiGW .

Regulamin konkursu wraz z informacjami o formie składania wniosków dostępne są tutaj.

Nabór ruszył 15 kwietnia!

Ufamy, że warunki programu będą dla Państwa zachętą do podjęcia realizacji przedsięwzięć służących zwiększeniu wykorzystania Wód termalnych w Polsce i rozwojowi ciepłownictwa geotermalnego. Zapraszamy do składania wniosków w ramach ww. programu priorytetowego.