Województwo podkarpackie stara się o projekt LIFE. Dzielimy się doświadczeniem

7 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie delegacji województwa podkarpackiego oraz dyrekcji Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i  pracowników Projektów Zintegrowanych LIFE. Podkarpacie rozpoczyna prace nad koncepcją własnego projektu LIFE, czerpiąc z małopolskich doświadczeń w przygotowywaniu wniosku do Komisji Europejskiej, a następnie wprowadzeniu go w życie.

Województwo podkarpackie zamierza realizować projekt mający na celu poprawę jakości powietrza w regionie. Na konsultacje przyjechali z Rzeszowa pracownicy merytoryczni z m.in. z oddziału ds. klimatu i ekologii na czele z  Andrzejem Kuligiem – Dyrektorem Departamentu pełniący funkcję Koordynatora do spraw Środowiska w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego. Spotkali się z nimi m.in. Tomasz Pietrusiak i Piotr Łyczko, przedstawiciele dyrekcji Departamentu Środowiska UMWM odpowiedzialni za wdrożenie i realizację projektów LIFE w Małopolsce.

Nasz region jako jedyny w Europie prowadzi dwa środowiskowe projekty zintegrowane: LIFE MAŁOPOLSKA „Wdrażanie Programu ochrony powietrza  dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” oraz LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”. Ich wymierne efekty to m.in. praca ekodoradców w gminach oraz doradców do spraw klimatu w niemal wszystkich powiatach regionu, prowadzenie Regionalnego Centrum Kompetencji, a także liczne akcje informacyjne i edukacyjne w całym województwie. Praktyczną wiedzą o organizacji projektów LIFE dzieliły się kierujące nimi Justyna Mazurkiewicz i Katarzyna Stadnik oraz Tomasz Feldman odpowiedzialny za obsługę finansową obu projektów.

Gości z Podkarpacia interesowała zwłaszcza kwestia aplikowania o środki projektowe, proces wyboru partnerów projektu, a także planowanie działań w kilkuletniej perspektywie.

Artykuł powstał w ramach projektu LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021.

Spotkanie ze specjalistami ds. ekologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego