#EUGreen Week po raz kolejny w Małopolsce

Green Week Anti-smog res(v)olution

Małopolskie gminy włączyły się w obchody Zielonego Tygodnia Unii Europejskiej ang. Green Week. Partnerskie wydarzenia odbywają się w wielu europejskich miastach.

Co to jest Green Week?

Green Week, czyli Zielony Tydzień Unii Europejskiej to coroczna okazja do debaty i dyskusji na temat ochrony środowiska. Głównym organizatorem wydarzenia jest Generalna Dyrekcja ds. Środowiska Komisji Europejskiej. Wydarzenie ma wysoką rangę i gromadzi decydentów, ekologów i interesariuszy z całej Europy i świata.

Prawo środowiskowe

Zielony Tydzień Unii Europejskiej 2019 organizowany jest w dniach 13-17 maja pod hasłem „Wdrażanie przepisów ochrony środowiska. Właściwie przygotowane i wdrażane prawo z zakresu ochrony środowiska ma ogromny wpływ na nasze życie. Dzięki regulacjom prawnym można efektywniej wpływać m.in.: na poprawę jakości wody i powietrza, stosować innowacje w gospodarce odpadami, a jednocześnie chronić przyrodę. Ale, aby naprawdę zmienić otaczającą nas rzeczywistość, by mieć wpływ na środowisko i kształtować je w sposób racjonalny, ekologiczny i zrównoważony, bardzo istotne jest właściwe wdrażanie przepisów prawa.

Jak rozmawiać o środowisku?!

Podczas głównego wydarzenia jakim jest konferencja w Brukseli, a także podczas wielu lokalnych spotkań poszukiwane będą odpowiedzi na pytania:

  • czy wprowadzone przepisy prawne mają znaczenie?
  • jakie dodatkowe korzyści przynosi ich wprowadzenie dla obywateli?
  • jak powinno wyglądać wdrażanie regulacji prawnych i ich realizacja?
  • czy w przypadku środowiska należy wprowadzać wyjątki od zasad?
  • jak można przekonać obywateli, przedsiębiorców, decydentów do tego, że każdy powinien wziąć odpowiedzialność za realizację i wdrażanie przyjętego prawa?

Naszym celem jest świadomość ekologiczna

Z przeprowadzonych badań świadomości społecznej w Małopolsce wynika, że część mieszkańców wie o istnieniu uchwały antysmogowej, ale nie zna jej zapisów w szczegółach. Odpowiadając na potrzeby lokalnej społeczności oraz wpisując się w tematykę tegorocznego Green Week, Ekodoradcy realizujący projekt „Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” zorganizują w swojej gminie spotkania nt. uchwały antysmogowej i innych zapisów prawnych dotyczących ochrony powietrza. Podczas spotkań będzie okazja do dyskusji m.in. na takie tematy jak: znaczenie uchwał antysmogowych korzyści z wprowadzenia ww. uchwał, wdrażanie prawa miejscowego, zaangażowanie społeczeństwa w respektowanie prawa chroniącego środowisko. 

Sprawdź jak będzie świętowała Twoja gmina

W Małopolsce wydarzenia promujące ekologię będą się odbywały przez cały miesiąc. Zachęcamy do włączenia się w obchody tego europejskiego wydarzenia.

Nazwa gminy/miasta Miejsce wydarzenia Data Nazwa wydarzenia
Bystra-Sidzina Plac festynowy w Sidzinie 05.05.2019 Stoisko ekologiczne podczas gminnej imprezy plenerowej
Chełmiec Rolkowisko w Chełmcu 31.05.2019 r. “Gminny dzień dziecka w zdrowej atmosferze” oraz rozdanie nagród w konkursie “Nasz klimat”
Ciężkowice MIejski Rynek w CIężkowicach 27-28.05.2019 Wystawa Mobilna Naukowiej – Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon
Dąbrowa Tarnowska Dąbrowski Dom Kultury 10.05.2019 Cykl 4 przedstawień teatralnych wraz z prelekcją dla około dzieci i młodzieży
Dobczyce Regionalne Centrum Oświatowo – Sportowe w Dobczycach 7.05.2019 Spotkanie dla mieszkańców Gminy dotyczące sposobów walki z zanieczyszczeniem powietrza połączone ze spotkaniem informacyjnym dotyczącym programu Czyste Powietrze
Gdów Szkoła Podstawowa w Jaroszówce 7, 9, 15, 22, 28, 29.05.2019 r. Prelekcje dla dzieci szkolnych dotyczące smogu i ochrony powietrza
Gorlice Sala gimnastyczna Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach 15.05.2019 Spotkanie z mieszkańcami Osiedla Zawodzie
Kraków Park im. Henryka Jordana 19.05.2019 Święto Rodziny Krakowskiej Stanowisko informacyjno – edukacyjne nt. ochrony powietrza
Limanowa Miejskie placówki oświatowe : ZSP nr 1, ZSS nr 2, ZSS NR 3,  ZSP NR 4,  Park Miejski, Bulwary 24-26.05.2019 Obchody Dnia Ziemi w miejskich placówkach oświatowych min.: sprzątanie zieleni miejskiej, występy, pochody, spektakle, prelekcje ekodoradcy

Limanowa Regionalna rozgłośnia Maj 2019 Emisja spotu radiowego o zapisach uchwały antysmogowej  
Limanowa Łososina 5.05.2019  Piknik strażacki  w Łososinie z udziałem Ekodoradcy  
Liszki Szkoła podstawowa w Rącznej, Mnikowie, Liszkach, Morawicy  do 30.05.2019 Prelekcje dla dzieci szkolnych dotyczące smogu i ochrony powietrza. Obchody Dnia Ziemi w miejskich placówkach oświatowych, prelekcje oraz sprzątanie zieleni Gminny Dzień dziecka – stanowisko informacyjne ekodoradcy. Nowe nasadzenia roślinności
Łapsze Niżne Gminny Ośrodek Kultury 14.05.2019 Czyste Powietrze – stanowisko edukacyjne
Łącko Plac przy ścieżkach biegowo-rowerowych nad Dunajcem 16.06.2019 Piknik ekologiczny
Miasta Bochnia Zespół Szkół Nr 1 w Bochni 25.04.2019 Zajęcia dla uczniów poświęcone ochronie powietrza
Miechów Kalina Mała obszar Natura 2000 19.05.2019r. Stoisko ekologiczne podczas święta pn. „Dzień Storczyka”
Nawojowa Szkoła Podstawowa w Frycowej 6-10.05.2019 Konkurs plastyczny dla dzieci klas młodszych ”Stop zanieczyszczeniom powietrza” Konkurs wiedzy na temat zanieczyszczeń powietrza dla klas starszych pn. “Stop zanieczyszczeniom powietrza”
Nawojowa Szkoła Podstawowa w Frycowej 13.05.2019 Rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród podczas uroczystej akademii poświęconej obchodom “Dnia Ziemi”
Nowy Targ Szkoła Podstawowa w Harklowej, Szkoła Podstawowa w Knurowie, Szkoła Podstawowa w Szlembarku, Szkoła Podstawowa w Waksmundzie, Szkoła Podstawowa w Ostrowsku, Szkoła Podstawowa w Gronkowie, Szkoła Podstawowa w Dursztynie, SzkolłaPodstawowa w Lasku, Szkoła Podstawowa w Krauszowie, Szkoła Podstawowa w Rogoźniku, Szkoła Podstawowa w Obidowej, Szkoła Podstawowa w Klikuszowej, Szkoła Podstawowa w Pyzówce, Szkoła Podstawowa w Morawczynie 24-29.04.2019r. Akcja sadzenia drzew pn.: „Aleja czystego powietrza – III etap
Pałecznica Centrum Gminy 09.06.2019 Stoisko ekologiczne podczas gminnej imprezy plenerowej
Podegrodzie Klasy IV – VIII i III Gimnazjum do 22.05.2019 Konkurs dla szkół “Smogo – wiersz”
Rabka-Zdrój Przedszkola i szkoły podstawowe do 27.05.2019 Konkurs „Dbam o czyste powietrze i środowisko naturalne”
Raciechowice Zespół Szkół w Gruszowie 29.04.2019 Prelekcja nt. oszczędzania energii w budynkach mieszkalnych
Raciechowice Raciechowice 14.05.2019 Akcja społeczna Czysta okolica – sprzątajmy razem
Radziemice Szkoła Podstawowa w Łętkowicach 13.05.2019  Obchody Dnia Ziemi
Ryglice Przedszkole Publiczne w Ryglicach 17.05.2019 Warsztaty z przedszkolakami
Rzepiennik Strzyżewski Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Suchym 13 -17.05.2019 Prelekcje dla dzieci i młodzieży dotyczące smogu i ochrony powietrza
Rzepiennik Strzyżewski V Bieg na Brzankę 9.06.2019 Bieg “Po Koronę Jej Wysokości Brzanki” – stoisko ekodoradcy
Słomniki Urząd Miejski w Słomnikach 14.05.2019 Akcja informacyjna „Dzień z czystym powietrzem”
 Spytkowice Szkoła podstawowa nr II w Spytkowicach oraz Gminne Centrum Kultury w Spytkowicach 29.04.2019r. – 03.06.2019r. Spektakl teatralny o tematyce ekologicznej
Quiz ekologiczny prowadzony przez ekodoradcę Warsztaty z zakresu ochrony środowiska nt.: segregacji odpadów, emisji zanieczyszczeń i ochrony powietrza prowadzone przez ekodoradcę, pokaz kamery termowizyjnej, stoisko ekologiczne na wydarzeniu gminnym. Rodzinny Konkurs ekologiczny “Ekologia na co dzień”
Stary Sącz Centrum Pielgrzyma Opoka 6 – 7.05. 2019 Wystawa Mobilna Naukowiej – Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon
Szczucin Szkoły Podstawowe gminy Szczucin 14-15.05.2019 Warsztaty, prelekcje z przedszkolakami i uczniami
Szczurowa Park Szczurowa 26.05.2019 Stoisko ekologiczne podczas gminnej imprezy plenerowej
Świątniki Górne Klub Senior+ w Ochojnie 14.05.2019 “Świadomy Senior” – spotkanie dla Seniorów (60+) z terenu Gminy Świątniki Górne na temat uchwały antysmogowej i zapisów prawnych dotyczących ochrony powietrza
Tarnów Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 25.05.2019 Piknik ekologiczny
Tarnów Kompleks rekreacyjno -sportowy Kantoria 31.05.2019 Konferencja z okazji XX-lecia Dnia Ochrony Środowiska
Tomice Plac przy Ośrodku Kultury Gminy Tomice 02.06.2019 II Dziecięcy bieg “O czyste powietrze” organizowany podczas Dnia Rodziny”
Wadowice Szkoła Podstawowa Klecza Dolna 13.05.2019   Warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży „Zielona energia”
Wolbrom Stadion sportowy Wolbrom  19.05.2019 Bieg pn. Wolbromska ciężka dycha Festyn dla rodzin z dziećmi
Wolbrom Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu       13.05.2019 Stoisko ekodoradcy – info „Chcemy oddychać czystym powietrzem”
Zakliczyn Urząd Miejski w Zakliczynie 17.05.2019 Antysmogowy Dzień – porady na temat wymagań uchwały antysmogowej

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony, na której wkrótce gminy opublikują relację z wydarzeń. Polecamy także stronę internetową Komisji Europejskiej dotyczącą obchodów Green Week 2019 w całej Unii Europejskiej https://www.eugreenweek.eu/