Zaproszenie na spotkanie online „Czystsze powietrze dla lepszego zdrowia w Polsce – kto, co, jak i dlaczego?”

Zapraszamy na spotkanie online dotyczące jakości powietrza i zdrowia organizowane przez Biuro Krajowe Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego PZH – PIB oraz Ministerstwem Zdrowia. Spotkanie odbędzie się w dniu 16.02.2022 r. o godz. 10.00 Udział jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja przy pomocy formularza.

Tematy spotkania

W trakcie spotkania przedstawione zostaną nowe opracowania i narzędzia WHO, w szczególności:

  • najnowsze globalne wytyczne WHO o jakości powietrza
  • zastosowanie i rola wytycznych WHO w kształtowaniu europejskiej polityki czystego powietrza
  • wskazania WHO dotyczące interwencji ograniczających wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie
  • polska wersja systemu AirQ+ do ilościowej oceny skutków zdrowotnych zanieczyszczeń w określonej populacji
  • korzyści zdrowotne współdziałania dla poprawy jakości powietrza i ograniczenia zmian klimatu.

Przedmiotem spotkania będzie też sytuacja w Polsce i działania podejmowane dla ograniczenia wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, w tym:

  • szacowane skutki zdrowotne narażenia na zanieczyszczenia powietrza z różnych źródeł
  • jakość powietrza atmosferycznego w Polsce
  • krajowe i regionalne plany działań dla poprawy jakości powietrza
  • działania lokalne i regionalne – doświadczenia polskich alertów smogowych
  • rola środowiska medycznego w działaniach na rzecz klimatu i jakości powietrza.

Harmonogram

Sesja 1. Skutki zdrowotne zanieczyszczeń powietrza: wytyczne, rekomendacje i narzędzia do oceny ryzyka przygotowane przez WHO 

10:00    Wstęp

10:15    Najnowsze globalne wytyczne WHO o jakości powietrza (2021): 

10:30    Zastosowanie i rola wytycznych WHO w kształtowaniu europejskiej polityki czystego powietrza 

10:45    Wpływ wytycznych WHO na działania dotyczące czystego powietrza w Polsce

11:00    System AirQ+ do ilościowej oceny skutków zdrowotnych zanieczyszczeń 

11:15    Zalecenia WHO dotyczące interwencji ograniczających wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie 

11:30    Korzyści zdrowotne współdziałania dla poprawy jakości powietrza i ograniczenia zmian klimatu: główne zasady i narzędzia przygotowane przez WHO 

11:40    Przerwa

Sesja 2. Zanieczyszczenia powietrza i zdrowie: ocena obecnej sytuacji i działania dla jej polepszenia

12:00    Oszacowanie skutków zdrowotnych zanieczyszczeń z poszczególnych ich źródeł w Polsce 

12:15    Krajowe plany i programy jakości powietrza 

12:30    Regionalne i lokalne programy jakości powietrza

12:45    Wpływ lokalnych działań na jakość powietrza – przykład Małopolski

13:00    Wspólne cele polityki czystego powietrza i klimatu: “Lekarze dla klimatu”

13:15    Dyskusja

13:25    Uwagi końcowe

13:30    Koniec spotkania

Więcej informacji o wydarzeniu