Projekt pomocy technicznej LIFE

Województwo Małopolskie we współpracy z partnerem – Stowarzyszeniem Krakowski Alarm Smogowy, rozpoczęło realizację projektu pomocy technicznej LIFE. To pierwszy tego typu projekt w Polsce i jeden z pierwszych w Europie, gdyż projekty pomocy technicznej zostały wprowadzone do instrumentu LIFE dopiero w obecnej perspektywie 2014-2020.

Głównym celem projektu jest jak najlepsze przygotowanie wniosku na realizację projektu zintegrowanego LIFE służącego wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Na cel przygotowania aplikacji Komisja Europejska przyznała dofinansowanie w wysokości 47 906 euro. Dodatkowo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udzielił dotacji w wysokości 120 000 zł.

W przypadku, gdy przygotowany w ramach projektu wniosek otrzyma pozytywną ocenę Komisji Europejskiej, możliwa będzie realizacja w Małopolsce projektu zintegrowanego LIFE o wartości około 17 mln euro, który umożliwi znaczne przyspieszenie wdrażania działań ograniczających zanieczyszczenie powietrza w regionie.