Rekordowe zainteresowanie akcją „Wymień odpad na sadzonkę”

Skawina Wymień odpad 5

Ponad 570 osób i  2440 kg odpadów. To liczby opisujące 2. edycję akcji edukacyjnej „Wymień odpad na sadzonkę”, która odbyła się 19 października na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Skawinie (relacja z poprzedniej odsłony). Akcja zakończyła się dużym sukcesem. Zapraszamy na krótką relację.

Za przyniesione w tym dniu odpady, mieszkańcy gminy Skawina otrzymywali sadzonki drzew owocowych, krzewów a także rośliny oczyszczające powietrze. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, odwiedziło ponad 570 osób, a pierwsze z nich ustawiły się już o godz. 8:15. Duże zainteresowanie akcją sprawiło, że specjalnie przygotowane pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów szybko się zapełniły. Łącznie udało się zebrać 2440 kg odpadów:

  •  560 kg makulatury
  • 140 kg butelek PET
  • 20 kg puszek aluminiowych
  • 120 kg lodówek
  • 200 kg zużytych baterii
  • 460 kg opakowań szklanych
  • 120 kg zużytego sprzętu RTV
  • 820 kg zużytego sprzętu AGD

Celem akcji było promowanie segregacji odpadów, które zebrane w sposób selektywny mogą otrzymać „drugie życie” jak również promocja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Do PSZOK każdy mieszkaniec może także samodzielnie dostarczyć zebrane selektywnie odpady.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za tak liczny udział w akcji i cierpliwość.  Zapraszamy ponownie w maju przyszłego roku!

Wydarzenie organizowane w ramach programu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”

Oraz programu „Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Skawina współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Nr projektu: RPMP.04.04.01-12-1147/17 ”

Galeria Zdjęć