Działania gminy Koniusza w walce ze smogiem

Koniusza

Gmina Koniusza w trakcie realizacji II fazy projektu zintegrowanego LIFE przeprowadziła wiele ciekawych i interesujących wydarzeń. Zaangażowanie Ekodoradcy, jego uczestnictwo i organizacja wydarzeń pozwala na lepsze dotarcie do mieszkańców gminy. Co w rezultacie przekłada się na wyższą świadomość społeczeństwa w temacie smogu.

Akcja oczyszczacze powietrza

W ramach działań prowadzonych w gminie do 5 przedszkoli i 5 oddziałów przedszkolnych trafiły oczyszczacze powietrza. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi dzieci mogą oddychać czystym powietrzem. Obecnie, podczas przebywania w placówce, nie są już narażone na zanieczyszczenia z zewnątrz.

Akcja „Sadzenie drzewa” w Gminie Koniusza

Każdy mieszkaniec, który w dniu 30 marca 2019 roku przyniósł odpady (plastik) na teren GOK w Koniuszy, dostał w zamian sadzonkę drzewa (klon czerwony). Sadzonki te można było wziąć do domu i posadzić w przydomowym ogródku. Natomiast samą akcję sadzenia drzew połączono z innymi wydarzeniami takimi jak:

  1. przedstawienie teatralne dla rodziców i dziećmi o tematyce ochrony powietrza,
  2. pokaz autobusu energetycznego (najnowsza technologia grzewcza),
  3. konsultacje dotyczące Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców,
  4. organizacja konkursu plastycznego.

Organizacja „Biegu o czyste powietrze”

W dniach 26 – 27.04.2018r. w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych odbył się Bieg z przeszkodami o czyste powietrze”. Inspirację do biegu zaczerpnięto z „Spartan Race”.  W biegu udział wzięła młodzież w dwóch kategoriach wiekowych. W młodszej grupie biegli uczniowie z gimnazjum, a w starszej młodzież z Z.S. w Piotrkowicach Małych. Szczególnie zaangażowani byli starsi uczniowie, którzy przygotowali odrębne pokazy dla osób niezainteresowanych biegiem. W wydarzeniu wzięło udział ok 300 osób. Po skończonym biegu nastąpiło wręczenie nagród i pakietów ekologicznych.

Podczas takiego wydarzenia nie mogło zabraknąć ekodoradcy. Jego stanowisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, ponieważ każdy w przerwie startów mógł uzyskać informacje dotyczące jakości i ochrony powietrza.

Wymiana kotłów w Koniuszy

W trakcie trwania II fazy projektu LIFE z pomocą Ekodoradcy na terenie gminy wymieniono 244 stare kotły. Wcześniejsze, nieefektywne urządzenia zamienione zostały na nowe, ekologiczne źródła ciepła.

Stoisko ekodoradcy
Stoisko ekodoradcy