Dom bez rachunków – czy to możliwe?

IMG 1296

Co obejmuje instalacja? Czym się charakteryzuje? Czym jest budynek plus–energetyczny? Jakie korzyści wynikają z takich rozwiązań?

Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszeli Małopolscy Ekodoradcy podczas spotkania 30 maja 2019, poświęconego wykorzystaniu instalacji odnawialnych źródeł energii (paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła) w budynkach jednorodzinnych.

W oficjalnym zaproszeniu na spotkanie, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Tomasz Urynowicz podkreślał iż:

Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej jest zobligowana do prowadzenia działań skierowanych na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Szczegółowe wytyczne dla naszego kraju zostały przedstawione w dokumencie „Polityka energetyczna dla Polski do 2030 roku”. Dokument ten zakłada wzrost wykorzystania OZE w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15% do 2020 roku i 20% do 2030 roku.

Celem spotkania było praktyczne przeprowadzenie jego uczestników „krok po kroku” przez metodykę wykonywania instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła, tak aby koszty za energię elektryczną sprowadzały się tylko do kosztów miesięcznych opłat stałych. Takie możliwości dają efektywne budynki przyszłości – domy bez rachunków.

 „Domy bez rachunków”, to budynki, w których pobrana energia na cele  ogrzewania,  ciepłej  wody i chłodzenia oraz zużywanie pozostałej energii elektrycznej bilansuje się z produkowaną energią elektryczną z instalacji fotowoltaicznej w systemie opustu. Koszty za energię sprowadzają się tylko do niewielkich kosztów miesięcznych opłat stałych (za przyłącze).

Spotkanie poprowadzili autorzy poradnika „Dom bez rachunków”, Pan Paweł Lachman z Polskiej Organizacji Rozwoju i Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) oraz Pan Bogdan Szymański ze Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej (SBF).

Warsztaty zorganizowano w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza w regionie (działanie E.3 – „Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami”).

Załączniki