Aktualności

Wyniki kontroli NIK w obszarze ochrony powietrza

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kompleksową kontrolę organów władzy publicznej w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. Stwierdzono, że organy zasadniczo podejmowały określone w p... Więcej 

0

Projekt zintegrowany LIFE

Województwo Małopolskie zgłosiło do Komisji Europejskiej koncepcję projektu zintegrowanego w ramach instrumentu LIFE, którego celem jest wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolski... Więcej 

0