Podsumowanie LIFE Małopolska – listopad 2022

Najważniejsze wydarzenia

 • 4 listopada zainaugurowano trzecią edycję studiów podyplomowych z zakresu ochrony powietrza i energetyki. Naukę rozpoczęło ponad 30 pracowników z 28 małopolskich gmin.
 • 9 listopada odbyło się spotkanie komitetu sterującego projektu „Droga Polski do Czystego powietrza”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Centrum Kompetencji.
 • 22 listopada odbyło się spotkanie warsztatowe dotyczące makiet modułu finansowego projektowanego w ramach systemu ZONE. Projekt jest koordynowany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.
 • 25 listopada przedstawiciele Projektów zintegrowanego LIFE IP Małopolska w zdrowej atmosferze oraz LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii reprezentowali region podczas Air Quality Conference w Pradze. Warsztaty poświęcone były wyzwaniom związanym z ochroną powietrza w Europie.
 • 30 listopada Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Tomasz Pietrusiak reprezentował projekt LIFE na spotkaniu wirtualnego okrągłego stołu na temat jakości powietrza w Sarajewie.
 • Ekodoradcy rozdystrybuowali łącznie ponad 21 tys. materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz udzielili ponad 22 tys. porad mieszkańcom Małopolski

C.1. Ekodoradcy

Porady i pomoc mieszkańcom

W listopadzie Ekodoradcy zatrudnieni w ramach programu LIFE zapewnili pomoc doradczą mieszkańcom Małopolski w wymiarze:

 • 10 978 osób przyjętych w biurze
 • 9 479 telefonicznie
 • 2 011 pisemnie lub mailowo
 • 492 w trakcie wizyt w terenie

Przeprowadzono 1 165 kontroli u mieszkańców w zakresie spalania odpadów. W 29 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów.

Ankiety od mieszkańców i wnioski o dofinansowanie

Ekodoradcy zaangażowani byli w zbieranie od mieszkańców wniosków o dofinansowanie. W listopadzie 2022 roku:

 • zebrano 1 001 wniosków od mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.

Ekodoradcy wprowadzili lub zaktualizowali dane o 18 074 nieruchomościach w Centralnej Ewidencji Ogrzewania Budynków (CEEB).

C.2. Centrum Kompetencji

Aplikacja “Ekointerwencja”

W listopadzie przyjęto 399 zgłoszeń. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Można wyszczególnić:

 • 315 zgłoszeń dotyczących zanieczyszczeń powietrza,
 • 42 nielegalnego wywożenia odpadów,
 • 33 dotyczyło ścieków i zrzutów nieczystości,
 • 9 zakwalifikowano jako inne zgłoszenia,

Centrum Kompetencji udzieliło odpowiedzi na ponad 180 zapytań skierowanych do UMWM w formie wiadomości e-mail oraz 250 zapytań telefonicznych.

Spotkanie z ekspertem

Krajowa Agencja Poszanowania Energii w ramach szkoleń online pn. „Spotkanie z ekspertem” w listopadzie zorganizowała pięć wydarzeń, w których wzięli udział ekodoradcy:
02.11 – Analiza śladu węglowego w samorządach,
09.11 – Czy samorządy mogą wygrać ze smogiem?,
16.11 – Konflikty majątkowe w obszarze infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz metodologia obliczenia oszczędności energii elektrycznej dla Miast i Gmin,
23.11 – Giełda Miejskich Technologii – platforma cyfrowego rozwoju,
30.11 – Wyzwania polskich miast związane z odbetonowaniem i zazielenianiem.

Małopolscy Ekodoradcy podnoszą swoje kompetencje!

4 listopada zainaugurowano trzecią edycję studiów podyplomowych z zakresu ochrony powietrza i energetyki na Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Naukę rozpoczęło ponad 30 pracowników z 28 małopolskich gmin. Kolejna edycja tych cieszących się dużym zainteresowaniem studiów to odpowiedź na ciągłą potrzebę zgłębiania wiedzy w zakresie ochrony powietrza. Wcześniejsze odsłony umożliwiły wykształcenie 116 słuchaczy.

Droga Polski do Czystego powietrza

9 listopada odbyło się spotkanie komitetu sterującego projektu „Droga Polski do Czystego powietrza”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Centrum Kompetencji.

Spotkanie w zakresie oszczędzania energii

14 listopada przedstawiciele Centrum Kompetencji wzięli udział w szkoleniu na temat lokalnych działań w zakresie oszczędzania energii w gminach UE. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i praktyk gmin UE w zakresie oszczędności energii oraz przygotowania samorządów nadzwyczajnych warunków energetycznych.

E.2. Lokalne działania informacyjno–edukacyjne w zakresie ochrony powietrza

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony powietrza

Ekodoradcy w gminach:

 • rozdystrybuowali 20 204 ulotki i broszury oraz 210 plakatów,
 • przygotowali i rozdystrybuowali 1 341 innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych (materiały promocyjne, ulotki związane z Programem Czyste Powietrze, gry planszowe i materiały szkolne dla dzieci).

Spotkania i wydarzenia

Ekodoradcy zorganizowali spotkania i wydarzenia:

 • 6 konkursów dla dzieci i młodzieży, w których wzięły udział 494 osoby.
 • 19 spotkań w szkołach i przedszkolach, w których uczestniczyły 593 osoby,
 • 19 spotkań z mieszkańcami, w których uczestniczyło 566 osób,
 • 43 spotkania z lokalnymi liderami, łącznie z 296 osobami.
 • 10 innych wydarzeń o tematyce ochrony powietrza, w których uczestniczyło 1 413 osób.

Wykorzystanie mediów

Ekodoradcy w gminach przygotowali:

 • 16 artykułów w prasie,
 • 122 artykuły i posty w Internecie i mediach społecznościowych,
 • 39 razy wykorzystano inne media

oraz wzięli udział w informacjach medialnych związanych z projektem:

 • 40 audycje radiowe lub TV.

E3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami

 • 14 listopada odbyło się spotkanie w sprawie organizacji wydarzeń w ramach cyklu Akademia Czystego Powietrza. Spotkanie miało na celu omówienie koncepcji organizacji kolejnych warsztatów na Śląsku i w Małopolsce. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: NFOŚiGW, Polskiego Alarmu Smogowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego reprezentowali: zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Piotr Łyczko oraz kierownik zespołu ochrony powietrza Katarzyna Stadnik.
 • 22 listopada odbyło się spotkanie warsztatowe dotyczące makiet modułu finansowego projektowanego w ramach systemu ZONE. Projekt jest koordynowany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. W wydarzeniu wzięła udział Katarzyna Stadnik- kierownik zespołu ochrony powietrza.
 • 25 listopada przedstawiciele Projektów LIFE IP Małopolska w zdrowej atmosferze oraz LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii reprezentowali region podczas Air Quality Conference w Pradze. Warsztaty poświęcone były wyzwaniom związanym z ochroną powietrza w Europie.
 • 30 listopada Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Tomasz Pietrusiak reprezentował projekt LIFE na spotkaniu wirtualnego okrągłego stołu na temat jakości powietrza w Sarajewie.

Załączniki