Czyste Powietrze bez Smogu

Czyste Powietrze bez Smogu

9 maja 2018 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie w ramach realizowanego przez tę instytucję projektu socjalnego: „Czyste Powietrze bez Smogu”. Projekt ten z ramienia Ośrodka koordynowany jest przez Panią Urszulę Lizak oraz Pana Marka Stafii. Głównym celem projektu jest rozpowszechnienie działań profilaktycznych mających na celu podniesienie wiedzy na temat czystego powietrza bez smogu.

Poprawa efektywnościowi energetycznej

W ramach spotkania odbyła się prelekcja Ekodoradcy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej – Szymona Lichorobiec związana z problemem jakości powietrza na terenie województwa małopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem naszej gminy. Prezentacja była kierowana do pracowników socjalnych działających w ramach Ośrodka, którzy w swojej codziennej pracy spotykają się z beneficjentami opieki społecznej. Ze względu na specyfikę ich pracy, prezentacja była w szczególności poświęcona problemom ubóstwa energetycznego wśród mieszkańców naszej gminy oraz sposobom oszczędności energii oraz zwiększania efektywności energetycznej ich gospodarstw domowych.

Stała współpraca z Ekodoradcą

Spotkania zapoczątkowało również stałą współpracę polegającą na szczerszym propagowaniu informacji dotyczących jakości powietrza wśród adresatów projektu socjalnego: „Czyste Powietrze bez smogu”, tj.  do dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, w klasach od V-VII, podopiecznych placówki dziennego wsparcia dzieci i młodzieży „JUTRZENKA” oraz osób starszych uczęszczających do Dziennego Domu Senior+ w Dąbrowie Tarnowskiej będących mieszkańcami gminy Dąbrowa Tarnowska.

Spotkanie wpisuje się w realizowany przez Gminę Dąbrowa Tarnowska projekt LIFE pn.: „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze / Implementation of Air Quality Plan for Małopolska Region – Małopolska in a healthy atmosphere” LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021.

Opracował: Szymon Lichorobiec – Ekodoradca Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

[easy_image_gallery gallery=”409″]