Podpisane pierwsze umowy na wymianę kotłów w gminie Szczucin

Podpisane pierwsze umowy na wymianę kotłów w gminie Szczucin

W dniu 25 maja 2018 r. w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie odbyło się spotkanie z mieszkańcami, którzy podpisali umowy na dofinansowanie do wymiany starych kotłów węglowych na nowoczesne źródła ciepła.

Przed podpisaniem umów szczegółowo zostały omówione ich zapisy oraz regulamin przyznania dotacji. Przedstawiono wymogi, jakie mieszkańcy muszą spełnić, aby prawidłowo wykonać inwestycję a następnie otrzymać dofinansowanie. Omówiono również konsekwencję jakie grożą za nieprzestrzeganie zasad programu.

Po oficjalnym podpisania umów, część osób pozostała na konsultacje indywidualne, w celu omówienia kwestii prawidłowego wykonania inwestycji.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 15 osób. Umowy na wymianę kotłów z pozostałymi mieszkańcami Gminy Szczucin będą podpisywane systematycznie w następnych tygodniach.

Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez Gminę Szczucin projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

[easy_image_gallery gallery=”294″]