20 września 2020 r – „Zwiedzamy gminę Czernichów na rowerze”.

2

20 września 2020 r. w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i Dnia Bez Samochodu (ETZT) odbyło się wydarzenie „Zwiedzamy gminę Czernichów na rowerze”.

Aby wziąć udział w zwiedzaniu należało zgłosić się w jednym z 5 punktów, gdzie wydawane były zestawy startowe.

W zestawie startowym – odblaskowym plecaku, znaleźć można było mapę wraz z informacją o ciekawych miejscach na terenie gminy Czernichów, ulotkę „Wymień piec”, odblaski i inne gadżety,.

Uczestnicy sami wybierali miejsce, które odwiedzą i jak dużo czasu tam spędzą. Część odblaskowych plecaków sfinansowana została z projektu zintegrowanego LIFE – Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”

Wydaliśmy 241 pakietów startowych. Dodatkowo rozdaliśmy 867 odblasków dzięki czemu mieszkańcy będą lepiej widoczni na drodze. Uczestnicy konkursu fotograficznego „Odkrywam Gminę Czernichów na rowerze” otrzymali dodatkowo gadżety dedykowane ETZT.

Organizatorami pikniku byli:
Gmina Czernichów, Rowerowy Czernichów, Gminna Biblioteka Publiczna, StarComp Dariusz Starowicz, partnerami: Małopolska w zdrowej atmosferze, Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Krzeszowice, Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Towarzystwo Przyjaciół Kamienia, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wołowice., Centrum Fitnessu Funkcjonalnego Czernichów, Ostatnia Kolejka Czernichów, Winnica Zagrabie.

Ze względu na proekologiczny charakter, poprzez propagowanie turystyki pieszej i rowerowej oraz „Dnia bez Samochodu”, impreza była dobrą okazją do zaprezentowania jak ogromny wpływ mają codzienne ekologiczne postawy na kształtowanie środowiska naturalnego i ochronę powietrza atmosferycznego. Ponadto w punkcie przy Urzędzie Gminy ekodoradca z projektu LIFE prowadził działania edukacyjno-informacyjne na temat możliwości dofinansowania wymiany pieców i termomodernizacji.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w „Rowerowym Zwiedzaniu Czernichowa”. Zapraszamy za rok na kolejny piknik zorganizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.