Zapraszamy na Rodzinny Piknik Rowerowy w Czernichowie – „Czyste Powietrze Wspólna Sprawa” #MobilityWeek2019

plakat v8-1-Piknik-Rowerowy-724x1024

Serdecznie zapraszamy do udziału w pikniku rowerowym organizowanym przez Gminę Czernichów i Firmę StarComp w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

Piknik rozpocznie się w niedzielę 22 września 2019 r. o godzinie 15.00 przy Urzędzie Gminy w Czernichowie.

Główną ideą pikniku jest troska o jakość powietrza oraz promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Uczestnicy powinni dotrzeć do Czernichowa ekologicznym środkiem transportu – rowerem, na piechotę, na hulajnodze, na rolkach czy transportem publicznym.
Na miejscu przewidziane są liczne atrakcje, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Organizatorzy przewidzieli szkółkę rowerową, zajęcia plastyczne, oprawę muzyczną, dmuchańce oraz zaplecze gastronomiczne.

Zapraszamy również do odwiedzenia stoiska ekodoradcy, który przybliży zainteresowanym ideę akcji European Mobility Week oraz podpowie, jak prowadzić ekologiczny styl życia. Uczestnicy pikniku dowiedzą się, jak skorzystać z dostępnych programów dofinansowania do wymiany źródła ogrzewania, ocieplenia budynku czy wymiany okien i drzwi.

Zapraszamy Wszystkich na Rodzinny Piknik Rowerowy „Czyste Powietrze Wspólna Sprawa”. Pokażmy, że można żyć ekologicznie!

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).