Redukcja niskiej emisji w Gminie Liszki

W dniu 16.08.2018r., w godzinach od 08:00 do 15:00 Ekodoradca zorganizował spotkanie dla uczestników programu 4.4.1. RPO ZIT Redukcja niskiej emisji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W trakcie spotkania wyświetlono prezentację, podczas której omówiono szczegółowo zasady udziału w Programie, którego celem jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę niskosprawnych kotłów na paliwa stałe na nowoczesne urządzenia grzewcze – kotły kondensacyjne gazowe. W spotkaniu udział wzięło 50 osób, w trakcie którego zostały omówione i przekazane m.in. zapisy z wykonanych ocen energetycznych. Mieszkańcy mieli okazję indywidualnie porozmawiać z audytorem i odebrać audyt energetyczny budynku.

Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez Gminę Liszki projektu LIFE pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

[easy_image_gallery gallery=”189″]