Mieszkańcu Gminy Liszki – nie czekaj, wymień piec!

W dniu 19 września 2018 r. w sali budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Liszkach odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące wymiany starych kotłów węglowych na nowoczesne źródła ciepła. Spotkanie przeznaczone było dla osób które zakwalifikowały się do wymiany pieców.

Podczas prezentacji Ekodoradca przedstawił szczegółowe wymogi jakie muszą spełnić mieszkańcy aby otrzymać dotację i prawidło ją rozliczyć. Zostały również omówione zapisy umowy oraz regulaminu przyznania dotacji. Podczas spotkania był obecny przedstawiciel firmy, która odpowiada za wykonanie audytu energetycznego budynków na terenie Gminy. Mieszkańcy skorzystali dzięki temu z możliwości  odebrania ocen energetycznych i omówienia ich bezpośrednio z audytorem. W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 osób.

Jaki piec wybrać?

Kotły na paliwa stałe wprowadzane do obrotu i do użytkowania w całej Unii Europejskiej będą musiały spełniać wymogi sezonowej efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w przepisach rozporządzenia Komisji UE .Wymagane wartości dla paliwa zalecanego lub innego dopuszczonego do stosowania to:

sezonowa efektywność energetyczna:
nie może być mniejsza niż 75% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej do 20 kW,
nie może być mniejsza niż 77% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 20 kW;

emisje cząstek stałych (PM):
nie mogą przekraczać 40 mg/m³ w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa,
nie mogą przekraczać 60 mg/m³ w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;

emisje organicznych związków gazowych (OGC):
nie mogą przekraczać 20 mg/m³ w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa,
nie mogą przekraczać 30 mg/m³ w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;

emisje tlenku węgla (CO):
nie mogą przekraczać 500 mg/m³ w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa,
nie mogą przekraczać 700 mg/m³ w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;

emisje tlenków azotu (NOx):
nie mogą przekraczać 200 mg/m³ w przypadku kotłów na biomasę,
nie mogą przekraczać 350 mg/m³ w przypadku kotłów na paliwa kopalne.

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe (np. kominki, piece, kuchenki) wprowadzane do obrotu i do użytkowania w całej Unii Europejskiej będą musiały spełniać następujące wymogi sezonowej efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w przepisach rozporządzenia Komisji UE:

sezonowa efektywność energetyczna:
nie może być niższa niż 79% dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet,
nie może być niższa niż 65% dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet i dla kuchenek,
nie może być niższa niż 30% dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania;

emisje cząstek stałych (PM):
nie mogą przekraczać 20 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet,
nie mogą przekraczać 40 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet i dla kuchenek,
nie mogą przekraczać 50 mg/m³ dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania;

emisje organicznych związków gazowych (OGC):
nie mogą przekraczać 60 mgC/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet,
nie mogą przekraczać 120 mgC/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet, dla kuchenek i dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania;

emisje tlenku węgla (CO):
nie mogą przekraczać 300 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet,
nie mogą przekraczać 1500 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet i dla kuchenek,
nie mogą przekraczać 2000 mg/m³ dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania;

emisje tlenków azotu (NOx):
nie mogą przekraczać 200 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania i kuchenek wykorzystujących biomasę,
nie mogą przekraczać 300 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania i kuchenek wykorzystujących węgiel i dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania.

Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez Gminę Liszki projektu LIFE pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

[easy_image_gallery gallery=”661″]