Green Week w Gminie Nawojowa

IMG 3187

W ramach obchodów Green Week, Ekodoradca przeprowadził zajęcia edukacyjno-ekologiczne w Szkołach Podstawowych na terenie gminy. Przeprowadzone prelekcje dotyczyły ochrony powietrza, segregacji odpadów oraz podkreślenia znaczenia natury i bioróżnorodności dla społeczeństwa i gospodarki.

Zajęcia przeprowadzono w klasach młodszych. Młodzi mieszkańcy Gminy Nawojowa chętnie uczestniczyli w lekcjach i wykazali się dużą wiedzą z zakresu ekologii. Uczniowie chętnie brali udział w dyskusji oraz odpowiadali na pytania z zakresu ochrony powietrza przygotowane przez Ekodoradcę.

Poprzez prowadzone zajęcia Ekodoradca przekazał dzieciom ważne treści dla kształtowania dobrych nawyków proekologicznych bo nie od dziś wiadomo ,że dbanie o środowisko naturalne jest ważne od najmłodszych lat.

W ramach obchodów Green Week dzieci otrzymały ulotki z zakresu ochrony powietrza i plecaczki z logiem projektu LIFE

greenweeek Nawojowa

Zrealizowano w ramach Projektu LIFE pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.