Green Week w Gminie Piwniczna-Zdrój

Zilony tydzień

W ramach obchodów Zielonego Tygodnia ekodoradca Agnieszka Lompart-Porębska przeprowadziła prelekcje w przedszkolu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kosarzyskach.

25 maja był szczególnym dniem dla przedszkolaków, którzy mieli okazję uczestniczyć w zajęciach dotyczących ochrony powietrza. W ramach prelekcji najmłodsi mieszkańcy gminy Piwniczna-Zdrój dowiedzieli się jak ważne jest wspólne dbanie o czystość powietrza. W trakcie zabaw edukacyjnych mieli sposobność poznać zasady prawidłowej segregacji odpadów, sposoby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami oraz konsekwencje spalania śmieci. Przeprowadzone „doświadczenia” na obecność powietrza wywołały mnóstwo radości i uśmiechu na twarzach dzieci.

Podczas burzy mózgów udało się wypracować 10 zasad, którymi powinien kierować się każdy człowiek, któremu zależy na tym by powietrze wokół niego było czyste.

Zainteresowanie przedszkolaków tak trudnym tematem oraz ich zaangażowanie w poszukiwanie rozwiązania problemu złej jakości powietrza, daje nadzieję na to, że najmłodsze pokolenia mieszkańców gminy będą świadomie dążyć do poprawy jego stanu. Cieszy fakt, że tak małe dzieci posiadają tak dużą wiedzę na temat szkodliwości oddychania zanieczyszczonym powietrzem.

Prelekcja została zakończona wręczeniem każdemu przedszkolakowi malowanki edukacyjnej przedstawiającej sposoby ograniczania zanieczyszczeń powietrza. Został odczytany także wiersz pt. „Piotruś i powietrze” autorstwa Ludwika Jerzego Kerna. Za pośrednictwem dzieci przekazane zostały materiały edukacyjne dla ich rodziców w postaci broszur oraz ulotek wydrukowanych w ramach projektu LIFE Małopolska w zdrowej atmosferze.

[easy_image_gallery gallery=”623″]