Sadzimy drzewa z Ekodoradcą Gminy Nowy Targ

25 04 19r SP Ostrowsko

W dniach od 24 do 29 br., Ekodoradca Gminy Nowy Targ wspólnie z Nadleśnictwem Nowy Targ przeprowadzili akcję sadzenia drzew pt.: „Aleja czystego powietrza – III etap”. Podobnie jak w zeszłych latach projekt skierowany był do młodzieży szkolnej z terenu Gminy Nowy Targ.

Promocyjne spotkania w ramach akcji sadzenia drzew odbyły się w:

 • Szkole Podstawowej w Harklowej,
 • Szkole Podstawowej w Knurowie,
 • Szkole Podstawowej w Szlembarku,
 • Szkole Podstawowej w Waksmundzie,
 • Szkole Podstawowej w Ostrowsku,
 • Szkole Podstawowej w Gronkowie,
 • Szkole Podstawowej w Dursztynie,
 • Szkole Podstawowej w Lasku,
 • Szkole Podstawowej w Krauszowie,
 • Szkole Podstawowej w Rogoźniku,
 • Szkole Podstawowej w Obidowej,
 • Szkole Podstawowej w Klikuszowej,
 • Szkole Podstawowej w Pyzówce,
 • Szkole Podstawowej w Morawczynie.

Spotkanie miało charakter dwuetapowy. Pierwszy etap odbywał się w sali lekcyjnej gdzie Ekodoradca przedstawił prezentację na temat działań Gminy Nowy Targ w ramach projektu LIFE, następnie przedstawiciele Nadleśnictwa poprowadzili spotkanie pt.: ”Rola drzew w odfiltrowywaniu zanieczyszczeń”. Drugi etap odbywał się w terenie. Sadzenie drzewek wokół szkoły poprzedzał pokaz przedstawicieli Nadleśnictwa jak poprawnie posadzić sadzonkę.

Wszyscy uczestnicy czynnie włączyli się do sadzenia, łącznie w ramach akcji posadzono i rozdano około 270 szt. młodych sadzonek jodły. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło ponad 410 uczniów. Na zakończenie wizyty Ekodoradca przekazywał materiały promocyjne.

Edukacja ekologiczna uczniów w zakresie poprawy jakości powietrza poprzez sadzenie drzew niesie ze sobą pozytywne przekonania i postawy społeczne oparte na świadomości wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz komfort życia.

Akcja sadzenia drzew pt. :”Aleja czystego powietrza – II etap” została przeprowadzona w ramach programu zintegrowanego LIFE pn. ”Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze.”