Zdrowe powietrze w Gminie Dobczyce

dobczyce nakładka

W Gminie Dobczyce realizowany jest projekt pod nazwą: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” w ramach Programu Zintegrowanego LIFE. Koordynatorem projektu jest Województwo Małopolskie. Partnerami są głównie gminy, które chcą aktywnie walczyć z zanieczyszczeniem powietrza na swoim obszarze, przy wykorzystaniu dostępnych środków finansowych na ten cel. Realizację projektu zaplanowano na lata 2015-2023.

W czasie trwania II fazy projektu LIFE, w gminie Dobczyce zorganizowano dwa pikniki ekologiczne.

Piknik ekologiczny Dobczyce 2018

Tematyka pikniku poruszała kwestie dwóch najważniejszych dla człowieka dóbr, bez których nikt nie może się obejść, a które nie są przez nas wystarczająco doceniane – powietrze i woda.

W czasie wydarzenia miejsce miało wiele ciekawych i angażujących akcji. Do głównych atrakcji zaliczyć można:

 • warsztaty dla dzieci,
 • świat wodnych doświadczeń,
 • zwiedzanie zapory i elektrowni wodnej,
 • gry i zabawy dla dzieci,
 • pokaz ekologicznych kotłów,
 • obecność eko-ekspertów,
 • wykład o owadach,
 • wymianę odpadów za sadzonki.

Piknik ekologiczny Dobczyce 2019

Tematami przewodnimi pikniku były: ochrona powietrza, czysta woda, prawidłowa segregacja śmieci.

Główne atrakcje:

 • spektakl ekologiczny oraz występy grupy tanecznej,
 • konkursy, zabawy i doświadczenia dla dzieci,
 • twórczy recykling – konkurs na najciekawszy strój wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu „Modnie i EKOwygodnie”,
 • stoisko Wodociągów Krakowskich ,
 • stoisko MPGO Kraków,
 • stoiska producentów ekologicznych źródeł ogrzewania i instalacji OZE połączone z prezentacją zasady działania instalacji fotowoltaicznej,
 • porady Doradcy Energetycznego WFOŚiGW w Krakowie,
 • wymiana odpadów na sadzonki.

Ekodoradca brał także udział w szeregu organizowanych w tym czasie wydarzeń lokalnych. Należał do nich rodzinny rajd rowerowy, festyny rodzinne, czy wyścig kolarski Majka Days. Dzięki współpracy w ramach programu LIFE rozszerzono również zakres edukacji ekologicznej dla małych i dużych, organizowano teatrzyki ekologiczne, czy wręczenie oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli. Udzielano porad dla mieszkańców, dystrybuowano ulotki, plakaty, przedstawiano projekty dotacyjne (dot. wymiany kotłów, montażu instalacji OZE). Gmina zaopatrzona została w czujniki jakości powietrza, przeprowadzono także inwentaryzacje źródeł ogrzewania, kontrole palenisk i wiele innych działań składających się na walkę o czyste powietrze.

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Dobczyce:

INFOGRAFIKA DOBCZYCE