Raciechowice oddychają czystym powietrzem

Projekt bez tytułu (11)

Ekodoradca i jego praca

Najważniejszym elementem pracy ekodoradcy jest pomoc merytoryczna udzielana mieszkańcom Gminy Raciechowice. Wspomagając ich w działaniach związanych z termomodernizacją i poprawą efektywności energetycznej wspólnie ograniczamy niską emisję. – Ekodoradca

Małopolska w zdrowej atmosferze

Gmina Raciechowice jest partnerem projektu LIFE„MAŁOPOLSKA w zdrowej atmosferze”. W ramach tego zadania zatrudniamy Ekodoradcę, którego celem jest wdrożenie i przyspieszenie działań służących poprawie jakości powietrza. Działania te zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Ekodoradcy udzielają pomocy mieszkańcom w kwestii doboru urządzeń grzewczych, termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz informują o możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

Od ogłoszenia naboru do programu „Czyste powietrze” mieszkańcy otrzymują pomoc przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie, a także w wypełnieniu i skompletowaniu wniosku o płatność. Natomiast już w lipcu 2019 r. podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Raciechowice a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Dzięki temu możliwe stało się składanie wniosków dotacyjnych w Urzędzie Gminy.

Program Czyste Powietrze jest dla nas ważnym zadaniem skutecznie realizowanym pod nadzorem Ekodoradcy, w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – podkreśla Wójt Gminy Raciechowice Wacław Żarski

raciechowice1
Program Czyste Powietrze

Bieg po zdrowy oddech dla Gminy

W gminie przeprowadzono akcje edukacyjne, kampanie społeczne oraz spotkania z mieszkańcami, młodzieżą szkolną i lokalnymi liderami. Przy okazji imprez organizowano wydarzenia, których zadaniem było przedstawienie jak ważna jest wysoka jakość powietrza i jak wpływa ona na komfort życia. Jednym z takich wydarzeń był bieg rodzinny podczas pikniku szkolnego w Gruszowie. Tematem przewodnim wyścigu było hasło „po zdrowy oddech”. W biegu dział wzięło 32 zawodników.

raciechowice2
Bieg rodzinny „po zdrowy oddech”

Projekt „pół na pół”

Praca z młodzieżą szkolną daje zawsze dobre rezultaty. Na wzór projektu Euronet 50/50 Ekodoradca zainicjował działanie „Pół na pół” w dwóch szkołach podstawowych. Zadanie polega na wygenerowaniu jak największych oszczędności energii w budynku szkolnym poprzez zmianę zachowań użytkowników. W tym celu powołano w każdej szkole zespół ds. energii złożony z nauczyciela i uczniów. Nadzór merytoryczny nad zespołami spoczywa na Ekodoradcy. Zadaniem zespołu było ograniczenie zużycia energii w swojej szkole, stąd też uczniowie otrzymali wskazówki jak przeprowadzić przegląd energetyczny, poprzez co sami włączyli się w proces zarządzania energią. Zespoły monitorowały nośniki w postaci energii elektrycznej i oleju opałowego wykorzystywanego dla potrzeb wytworzenia ciepła. W rezultacie działań uzyskane zostały oszczędności energii, które przekładają się na redukcję emisji CO2. W efekcie uczniowie uzyskali oszczędności finansowe, których połowę przekazano szkole na cel wskazany przez zespół ds. energii.

raciechowice3
Projekt „pół na pół”

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Raciechowice :