Walka ze smogiem – tak to robi gmina Pałecznica

pałecznica

Gmina Pałecznica od lat podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska i powietrza, dlatego w roku 2018 otrzymała tytuł #ekoGMINA wiejska. Nagrodę przyznano w ramach konkursu #ekoLIDERZY 2018 województwa małopolskiego, którego organizatorem był WFOŚiGW w Krakowie. Podczas konkursu uhonorowano te instytucje, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce.

„Żyjmy inaczej” – Konkurs

10 czerwca 2018 r. podczas gminnej imprezy integracyjnej „Żyjmy inaczej” jej uczestnicy odwiedzić mogli stoisko ekodoradcy, na którym prowadzona była kampania informacyjno-edukacyjna dot. jakości powietrza i niskiej emisji. Mieszkańcy mieli możliwość odbycia rozmowy z ekodoradcą, w trakcie której przedstawiane były im możliwości dofinansowania wymiany kotła, montażu instalacji odnawialnych źródeł energii czy poprawy efektywności energetycznej.
Podczas imprezy przygotowana została loteria w której każdy mieszkaniec gminy w zamian za wypełnienie ankiety do Bazy Inwentaryzacji Ogrzewania Budynków otrzymywał los. W wyniku przeprowadzenia konkursu uczestnicy uzyskiwali drzewka oczyszczające powietrze czy zestawy energooszczędne. 

„Czyste powietrze w naszej gminie”

Uczniowie ze szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum z terenu gminy Pałecznica brali udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Ekodoradcę. W wyniku tych działań powstało 200 prac. Wszyscy autorzy zostali docenieni, a spośród całości prac wyróżniono szczególnie kilka z nich. Dzieci otrzymały atlasy, książki o tematyce przyrodniczej i ochronie środowiska, edukacyjne gry planszowe, a także kolorowanki o smogu.

Ekoszklarnia

W placówkach przedszkolnych przeprowadzono akcje związaną z budową ekoszklarni. W ramach zajęć w szklarni dzieci dowiedziały się jak dbać o rośliny oraz jak szanować zieleń. Poprzez realizację projektu przedszkolaki poznały także podstawy ochrony środowiska i zdobyły motywację dotyczącą konieczności ochrony każdego życia. Nauczyły się odpowiedzialności za swój sposób postępowania oraz podejmowania decyzji podczas działań na rzecz środowiska.

„W poszukiwaniu czystego powietrza” 

Dnia 17.09.2019r. w ramach akcji  „W poszukiwaniu czystego powietrza” gmina Pałecznica zorganizowała wyjazd do Ogrodu Botanicznego w Krakowie. W wyjeździe uczestniczyły dzieci z punktów przedszkolnych. Spacer po ogrodzie w tak słoneczny, jesienny dzień był zarazem przyjemnością jak i cenną lekcją dzięki której dzieci poznały m.in. nowe gatunki roślin. Wyjazd współfinansowany był przez WFOŚiGW w Krakowie.

Ekodoradca gminy Pałecznica

„Z roku na rok w gminie Pałecznica realizowanych jest coraz więcej działań związanych z ochroną powietrza. Są to zarówno spotkania Ekodoradcy z dziećmi, z mieszkańcami, czy spotkania z lokalnymi liderami, ale nie tylko. Do obowiązków Ekodoradcy należy także organizacja wydarzeń, wsparcie wymiany kotłów u mieszkańców, czy termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.
Jako społeczność zdajemy sobie sprawę, że im więcej działań realizujemy w naszej gminie tym lepszym powietrzem oddychamy” 

A jak przebiega wymiana kotłów w gminie?

W latach 2018-2019 na terenie gminy Pałecznica wymieniono 28 starych kotłów węglowych. Liczba wymienionych „kopciuchów” na nowe ekologiczne źródła energii wciąż rośnie. Spowodowane jest to wzrostem świadomości wśród mieszkańców i ich narastającą troską o czyste powietrze.