Kwietne łąki w Gminie Gromnik

kwietna łąka

W dniu 6 lipca 2020r. na stronie internetowej: Gmina Gromnik w zdrowej atmosferze został ogłoszony konkurs na najciekawszą aranżację kwietnej łąki w doniczce. Mieszkańcy gminy mogą pobrać bezpłatny zestaw nasion traw oraz kwiatów polnych w Urzędzie Gminy przy stanowisku ekodoradcy, a także w Centralnym Punkcie Źródlanego Szlaku w Gromniku.

Akcja ma na celu nie tylko poprawienie walorów estetycznych gminy, ale również stworzenie miejsc przyjaznych pszczołom oraz innym owadom. Dodatkowo zachęcamy mieszkańców gminy do posiania kwietnych łąk na terenach swoich działek, ponieważ takie działanie niesie za sobą wiele korzyści nie tylko ekologicznych, ale również ekonomicznych. Kwietne łąki wspomagają bioretencję i  wzbogacają bioróżnorodność. Ponadto dzięki złożonemu systemowi korzeniowemu rośliny wiążą wodę opadową, tym samym zatrzymując wilgoć. Kwietna łąka nie wymaga dodatkowego podlewania, jak również częstego koszenia i pięknie przy tym wygląda.

Przeprowadzaną akcją zainteresowały się także lokalne media. W dniu 8 lipca w radiu RDN MAŁOPOLSKA pojawiła się audycja pn. Gmina Gromnik sieje łąki kwietne z udziałem Wójta Gminy Gromnik – mgr Bogdana Stasza.

Jest to konsekwencja tego, co wykonaliśmy pod koniec roku 2019. 30 grudnia podpisałem umowę z Urzędem Marszałkowskim dotyczącą ekodoradcy i pojawił się taki fajny pomysł na kwietne łąki, które maja służyć mieszkańcom w zatrzymaniu z jednej strony wody, zanieczyszczenia, a z drugiej strony upiększać nasz działki. Mam nadzieję, że mieszkańcy przekonają się co do tego– mówił podczas audycji radiowej Wójt Gminy Gromnik.

Mieszkańcy z entuzjazmem przyjęli ten pomysł i już dzielą się pierwszymi zdjęciami na portalach społecznościowych.