Tarnowscy olimpijczycy na start!

W dniu 7 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 11 w Tarnowie po raz 8 odbyła się Mała Olimpiada Ekologiczna.

W olimpiadzie udział wzięli uczniowie klas I-III. Łącznie 6 drużyn rywalizowało ze sobą w dwóch częściach.

Turniej wiedzy

W pierwszej części, poświęconej turniejowi wiedzy, udział brała dwuosobowa grupa uczniów. Łącznie dzieci odpowiedziały na 18 pytań z zakresu ekologii i ochrony powietrza. Musiały posiadać nie tylko wiedzę merytoryczną, ale także wykazać się umiejętnością pracy w zespole oraz odpornością na stres.

Konkurs aktywności

Druga część olimpiady to konkurs aktywności. W tej konkurencji udział brały sześcioosobowe grupy uczniów. Wszyscy wykazali się zarówno wiedzą z zakresu ekologii, ochrony powietrza i ochrony środowiska, jak  również twórczym i kreatywnym myśleniem. Do wykonania zadania konieczna byla także dobra koordynacja ruchowa i kondycja.

Ekodoradca Miasta Tarnowa, Anna Ponikiewska, miała zaszczyt zaprezentować uczestnikom założenia, działania i cele projektu LIFE pn.: „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

[easy_image_gallery gallery=”408″]