Szkolenie Domowych Doradców Energetycznych

W dniu 30 października 2018r., w związku z projektem o akronimie ASSIST 2gether (Wspieranie gospodarstw domowych w oszczędzaniu energii), Krajowa Agencja Poszanowania Energii wraz z Federacją Konsumentów przeprowadziła dla Ekodoradców szkolenie z zakresu efektywności energetycznej. Warsztaty skierowane były na walkę z ubóstwem energetycznym.

Szkolenia prowadzone w ramach projektu obejmują przede wszystkim aspekty dot. ubóstwa energetycznego i konsumentów wrażliwych, jak również podstawową wiedzę dot. sektora energetycznego, działań niskokosztowych w zakresie efektywności energetycznej oraz czytania i interpretacji faktur.

Szkolenie przeprowadzono w trybie trzyczęściowym:

  • e-learning,
  • szkolenie bezpośrednie – warsztatowe,
  • indywidualne konsultacje prowadzone na bieżąco.

Co ważne, oprócz Ekodoradców w szkoleniu wzięli udział także pracownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej. Stanowi to przykład dobrych praktyk w zakresie współpracy między jednostkami w gminie.

Poniżej załączone zostały prezentacje ze szkolenia.

 

Załączniki