Warsztaty OZE

warsztaty oze

26 października w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM w Krakowie odbyło się pierwsze spotkanie otwierające cykl warsztatów poświęconych dofinansowaniu do projektów w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE). Warsztaty przeznaczone są dla Liderów projektów wybranych do otrzymania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 – Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Podczas pierwszego spotkania przeprowadzono warsztaty w zakresie przygotowania specyfiki istotnych warunków zamówień dla systemów ciepłej wody użytkowej (pompy ciepła c.w.u. i kolektory słoneczne), systemów centralnego ogrzewania budynków (pompy ciepła i kotły na biomasę) oraz systemów pozyskiwania energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne).

Spotkanie poprowadzili specjaliści z Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowana Energii „Miękinia”, Polskiej Organizacji Rozwoju i Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) oraz Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej. 

Kolejne spotkanie odbędzie się 9 listopada w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Poświęcone zostanie instalacjom pomp ciepła i kolektorów słonecznych.

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Załączniki