Aktualności lokalne

Wybierz
119664195 4327619390642793 6120561957657513305 o

Piknik ekologiczny i biegowa Korona Pogórza

Piknik Ekologiczny i zawody sportowe „Biegowa Korona Pogórza” to najciekawsze wydarzenia ubiegłego tygodnia w Gromniku. Jedną z licznych atrakcji było edukacyjno-informacyjne stoisko przygotowane przez ekodoradcę. Przy stoisku czekały na dzieci liczne rebusy, kolorowanki oraz zadania o…

Czytaj dalej >>

ETZT plakat

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w Gminie Czernichów

Kolejny raz Gmina Czernichów angażuje się w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT). Działania prowadzone w ramach ETZT mają na celu propagowanie ekologicznych form transportu takich jak komunikacja zbiorowa, rowerowa czy ruch pieszy. W tym roku pod hasłem „Czyste…

Czytaj dalej >>

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2020 w Gminie…

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu jest organizowany każdego roku w połowie września. Jego celem jest promocja ekologicznych form mobilności, takich jak: środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy. Tegoroczna edycja akcji odbywa się pod hasłem „Mobilność czysta,…

Czytaj dalej >>

118085460 166206778379855 973829818007664497 o

Eko Dzień z filmem dla dzieci

W związku z Międzynarodową Nocą Nietoperzy w dniu 21 sierpnia 2020 r., zorganizowano maraton filmowy. Wyświetlanie filmu „LORAX”- jednej z najpiękniejszych bajek Dr Seussa, twórcy wspaniałych i pouczających historii - poprzedzono krótkim spotkaniem z ekodoradcą. Uczestnicy…

Czytaj dalej >>

spotakanie-ekodoradca

“Mój Ekodoradca”

 W dniu 24 sierpnia 2020r., w Gminnym Ośrodku Kultury w Gromniku odbyło się spotkanie ekodoradcy z Klubem Seniora . Ekodoradca przekazał uczestnikom informacje dotyczące zanieczyszczeń powietrza i ich skutków dla środowiska oraz zdrowia człowieka. Przedstawiono wiele sposobów…

Czytaj dalej >>

images

Nie zwlekaj – wymień piec

Przez okres wakacji odbywały się kolejne już cykliczne spotkania z mieszkańcami dotyczące wymiany starych kotłów węglowych, kontroli palenisk oraz przestrzegania uchwały antysmogowej na terenie gminy Liszki. Głównym tematem poruszanym podczas dyskusji była kwestia wymiany starych…

Czytaj dalej >>

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).