Tarnów i powiat tarnowski

rzepiennik ramka

Gmina Rzepiennik Strzyżewski zmienia przyzwyczajenia ekologiczne

Podczas realizacji II fazy projektu LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, Gmina Rzepiennik Strzyżewski podejmowała szereg działań na rzecz ochrony powietrza atmosferycznego. Były to nie tylko czynności o…

Czytaj dalej >>

Projekt bez tytułu (18)

Tarnów – Czas na świeży oddech

Podczas realizacji II fazy projektu LIFE – Małopolska w zdrowej atmosferze zorganizowano szereg akcji edukacyjnych w mieście Tarnów, które miały na celu zwiększenie świadomości mieszkańców na temat troski o czyste powietrze oraz negatywnego wpływu smogu na zdrowie…

Czytaj dalej >>

Gmina Ryglice w walce o czyste powietrze

Zakres realizowanych na terenie Gminy Ryglice działań w II fazie projektu LIFE jest bardzo szeroki. Od działań czysto praktycznych typu koordynacja projektów na wymianę kotłów w domach mieszkańców, prowadzone kontrole palenisk w prywatnych domach czy wprowadzanie danych…

Czytaj dalej >>

cieżkowice

Gmina Ciężkowice w walce o czyste powietrze

Burmistrz Gminy Ciężkowice  – Pan Zbigniew JurkiewiczTemat ochrony powietrza z roku na rok jest coraz bardziej istotnym elementem w debacie publicznej. Dlatego też tak bardzo istotne są działania podejmowane przez ekodoradcę. Praca związana z edukacją mieszkańców i budowaniem…

Czytaj dalej >>

20190528 083157

„Naukowiej” w Ciężkowicach

Dzięki Małopolskiemu Centrum Nauki Cogiteon wystawa "Naukowiej" zawitała do Gminy Ciężkowice. W dniach 27 - 28 maja 2019 roku blisko 400 uczniów z okolicznych szkół mogło cieszyć się przygotowanymi instalacjami. Ekspozycja jest wyjątkowa pod wieloma względami. Wśród obiektów…

Czytaj dalej >>

Ekoedukacja w Tarnowie

Polska należy do niechlubnej czołówki krajów Unii Europejskiej jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. Bardzo złą jakość powietrza, jaką oddychają mieszkańcy wielu rejonów Polski należy postrzegać nie tylko w kategoriach degradacji środowiska, ale również jako ogromne…

Czytaj dalej >>