Edukacja ekologiczna kluczem do sukcesu!

20191010-140504-Mój nowy projekt wideo99991-2

Najlepiej aby edukacja ekologiczna zaczynała się od najmłodszych lat. Wykształcone postawy proekologiczne zaowocują w przyszłości, gdy uczniowie będą w dorosłym życiu podejmowali odpowiedzialne ekologicznie decyzje.

W 2019 roku ekodoradcy z Gminy Skawina prowadzili edukację ekologiczną kierowaną przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych. Młodzież biorąca udział w zajęciach, prowadzonych przez pracowników Wydziału Ochrony Powietrza, miała okazję zapoznać się z tematyką zanieczyszczenia powietrza i odnawialnych źródeł energii. W spotkaniach w 2019 roku wzięło udział 1300 uczniów z 8 placówek oświatowych na terenie miasta i gminy. Tylko w październiku ekodoradcy zorganizowali 22 spotkania. 

Podczas zajęć młodzież wykazywała zainteresowanie i brała aktywny udział w dyskusjach. Życie w czystym środowisku jest dla młodego pokolenia bardzo ważne. Istotne jest wskazanie działań, które można podjąć już teraz. Są to między innymi segregacja odpadów czy świadome użytkowanie dostępnych dóbr, używanie dobrej jakości paliw do ogrzewania budynków i korzystanie z transportu zbiorowego.

Celem nadrzędnym realizowanym za pomocą edukacji ekologicznej jest uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego występujących w miejscu zamieszkania. Pozostałe, to okazywanie szacunku do przyrody, rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym jak również zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i ich opisu. Ponadto poznanie współzależności człowieka i środowiska, wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko i rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.

Ostatnie zajęcia zostały przeprowadzone w przedszkolu w Polance Hallera. Dzieci miały okazję zobaczyć jak rozprzestrzeniają się zanieczyszczenia w powietrzu na przykładzie aerozolu zapachowego i barwnika w wodzie.

Pozostałe działania

Każdy krok w ramach edukacji ekologicznej, który podejmujemy działa na korzyść kolejnych pokoleń. Edukacja ekologiczna będzie kontynuowana również w 2020 roku. Ekodoradcy edukują mieszkańców również przez organizowanie akcji takich jak “Skawińskie Targi ekoCiepła” czy “Wymień odpad na sadzonkę”. Uczestniczą także w spotkaniach wiejskich, osiedlowych i zebraniach z rodzicami. Łącznie w zorganizowanych akcjach i spotkaniach z ekodoradcami w tym roku uczestniczyło ponad 1800 mieszkańców. Tegoroczne edycje akcji  “Wymień odpad na sadzonkę” były rekordowe pod względem zebranych odpadów – ponad 3800 kg oraz ponad 900 uczestników.